Voorwoord

Ontvangen

Met dit jaarverslag zien we opnieuw een paar zaken bevestigd. Allereerst dat we veel ontvangen hebben. Dat stemt tot dankbaarheid. Ontvangen van God, Die zorgde. Ontvangen van onze mensen, die zich hebben ingespannen om het werk dat er lag, goed te doen. Ontvangen van de jongeren in hun dagelijkse meewerken om te leren en een goede sfeer op school gestalte te geven. Ontvangen van ouders in het vertrouwen dat we met hun kinderen mochten samenwerken.


Er was echter niet alleen een ontvangen maar ook een geven. In dat geven zien we de kerngedachten van onze school weer terug. We noemen dat het DNA van de school. Het gaat dan om het geven van inhoud aan de identiteit, het leveren van kwalitatief goed onderwijs en het bieden van zorg of ondersteuning waar leerlingen dat nodig hebben.

Van dit geven brengen we in dit jaarverslag verslag uit. En als het goed is dan herkent u de ondertoon van het ontvangen. De verwondering en de dankbaarheid dat we dit alles hebben mogen doen en daar zegen op hebben ontvangen. Dan past het om af te sluiten waar we begonnen zijn. God zij dank voor al wat wij ontvangen hebben.

Namens het college van bestuur,


A.J. Vogel