1. Profiel

Personen

College van bestuur

Het college van bestuur (cvb) heeft naast bestuurlijke taken ook de algemene leiding van het Calvijn College. Het bestond in 2018 uit:

 • A.J. Vogel, voorzitter (t/m 6 september 2018)
 • J. Bakker, voorzitter (vanaf 1 juni 2018)
 • (vacature lid college van bestuur)


Schoolbrede afdelingen

 • financiën & beheer – mw. W. van Dalen, afdelingshoofd
 • ict & planning – A.M. Verwijs, afdelingshoofd
 • personeel & communicatie – drs. A.C. Nobel, afdelingshoofd


Managementteam

Het managementteam (mt) bestond in 2018 uit het college van bestuur en de locatiedirecteuren. Dit betrof de volgende personen:

 • J. Bakker, voorzitter college van bestuur
 • C.J. van Duivendijk, locatiedirecteur onderbouw en vmbo Goes
 • H.M. Guiljam, locatiedirecteur Krabbendijke Appelstraat
 • drs. D.A. Janssen, locatiedirecteur Krabbendijke Kerkpolder
 • G.E. Kamerik, locatiedirecteur bovenbouw havo en vwo Goes
 • P.M. Kunst, locatiedirecteur Tholen
 • G.A. Terlouw, locatiedirecteur Middelburg


Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op de manier waarop het college van bestuur leiding geeft aan de schoolorganisatie. De rvt vormt ook het bestuur van de schoolvereniging. De raad bestond in 2018 uit:

 • G. van Kralingen, Middelburg (voorzitter)
 • A. Dieleman, Goes
 • L.C. van Gorsel, Oud-Vossemeer 
 • C. den Hartog, Sint-Maartensdijk 
 • J.J. Hoekman, Kruiningen (in mei 2018 toegetreden)
 • J.M. Krijger, Borssele (penningmeester)
 • P. Moens, Arnemuiden
 • ds. W. Meijer, Tholen (secretaris)
 • H. Uil, Zierikzee
 • C.L. van de Wege, Krabbendijke 
 • D. van Wijck, Biervliet (in mei 2018 rvt afgetreden)


Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) van het Calvijn College wil een positief-kritische gesprekspartner zijn van het college van bestuur. Het is de taak van de mr om te adviseren over of in te stemmen met voorstellen van het bestuur voor het beleid. Er wordt daarbij gelet op de gevolgen voor personeel, ouders en leerlingen van de school. Daarom zijn deze groepen ook alle drie vertegenwoordigd in de mr.

De samenstelling van de mr in 2018:
 

Personeel

 • M. Both - locatie Krabbendijke Kerkpolder (voorzitter (p)mr)
 • A.A. Bastiaanse - locatie Goes
 • C.M. de Bel - locatie Middelburg
 • J.A. van den Berge - onderwijsondersteunend (OOP), gestopt per 24 oktober 2018
 • D. Guiljam – locatie Krabbendijke Appelstraat, gestart per 1 september 2018
 • A. Hoogendijk - OOP (onderwijsondersteunend), gestopt per 1 september 2018
 • J.M. Krijger - OOP (onderwijsondersteunend), gestart per 1 september 2018
 • G.H.J. Roestenburg - locatie Krabbendijke Appelstraat, gestopt 1 september 2018
 • mw. H.G. Roggeveen-de Meyer (secretaris) - locatie Tholen
 • M.J. Sturm - OOP (onderwijsondersteunend), gestart per 1 november 2018
 • M. Wisse - locatie Goes 


Ouders

 • mw. G. Amperse-Groenendijk - locatie Goes
 • A. den Braber - locatie Tholen, gestart 1 september 2018
 • mw. A.J. Guiljam-ten Hove - locaties Krabbendijke
 • mw. M. Harthoorn-van den Bosse - locatie Middelburg
 • C. Schot - locatie Tholen, gestopt per 1 september 2018


Leerlingen

 • Anne Sophie Both - leerlingenraad Goes, gestopt 1 september 2018
 • Anne-Fleur Goud - leerlingenraad Krabbendijke Appelstraat
 • Thamar Kleppe - leerlingenraad Goes, gestart 1 september 2018 
 • Thomas van Leeuwen - leerlingenraad Middelburg, gestopt 1 september 2018
 • Wybe Nieuwenhuyzen – leerlingenraad Goes
 • Milan Minnaard - leerlingenraad Middelburg, gestart  1 september 2018 

Betrekken door medezeggenschap

De school neemt haar doelgroepen en belanghebbenden graag serieus. We willen niet alleen informeren maar ook betrekken. Ouders, leerlingen en personeelsleden krijgen medezeggenschap in het beleid van de school. Via de schoolbrede medezeggenschapsraad, pmr (personeelsgeleding medezeggenschapsraad) en de leerlingenraad. Daarnaast zijn er de lokale geledingen: lokale leerlingenraad, ouderadviesraad en lokale personeelsgeleding.