1. Profiel

1.4 Aantal leerlingen

Het aantal leerlingen op onze school schommelt al jaren rond de 3000. Per schooljaar 2018-2019 volgden 3152 leerlingen onderwijs aan onze school. In de tabel hieronder de aantallen per 1 oktober. 

Locatie

2015

2016

2017

2018

2019

Prognose

Jan.

2019

Prognose april*

Goes

1.496

1.565

1.588

1.558

1570

 

Goes Klein Frankrijk

1.384

1.212

1.247

1.203

1.181

 

Goes Noordhoeklaan

112

114

99

94

80

 

Goes Stationspark

0

239

242

261

260

 

Krabbendijke Appelstraat

511

522

511

528

535

 

Krabbendijke Kerkpolder

407

364

353

377

395

 

Middelburg

401

401

387

374

390

 

Tholen

325

304

303

315

308

 

Totaal

3.140

3.156

3.142

3.152

3.149

 


* Prognose april is bij opstellen jaarverslag nog niet beschikbaar.