3. Onderwijs

Onderwijs vanuit een visie

Het strategisch beleid van het Calvijn College kreeg gestalte in onderwijsresultaten, leerlingbegeleiding en concrete projecten en activiteiten.