3. Onderwijs

3.1 Onderwijsresultaten

Met dankbaarheid kunnen we laten zien dat het Calvijn College mooie prestaties levert en goede scores heeft als het gaat om de opbrengsten van het onderwijs (doorstroomgegevens, examencijfers en slagingspercentages. We zien het als Gods zegen en willen Hem de eer geven voor alles wat we van Hem kregen in 2018.

3.1.1 Verantwoording

In opdracht van de VO-raad voert Schoolinfo het project Vensters VO uit. Alle cijfermatige informatie over het VO-onderwijs is verzameld in één systeem. Scholen stellen deze gegevens vervolgens beschikbaar op www.scholenopdekaart.nl. De gegevens maken duidelijk hoe scholen presteren. Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Er worden ook resultaten van tevredenheidsonderzoeken gepresenteerd. Op onze website staan links naar de resultaten per locatie.

3.1.2 Doorstroomgegevens

Op scholenopdekaart.nl staan onder meer de doorstroomgegevens van onze schoollocaties. Daar is bijvoorbeeld het percentage leerlingen te zien dat in de bovenbouw van de opleiding zonder vertraging het diploma behaalde. 

3.1.3 Examenresultaten

In onderstaande tabel zijn de slaagpercentages te zien van de afgelopen vijf schooljaren, van 2014-2015 tot en met 2017-2018. Onze school laat een continue lijn zien waarin we op of boven het landelijk gemiddelde presteren.

3.1.4 Waardering

Onderzoek inspectie

Het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs wordt ondersteund door de inspectie. Op de website van de inspectie kunt u ook de beoordelingen van scholen vinden. De inspectie beoordeelt scholen op basis van een jaarlijks onderzoek en een kwaliteitsonderzoek dat zij tenminste één keer per vier jaar uitvoert. Bij dit laatste onderzoek vindt er ook een schoolbezoek plaats.

In 2018 heeft de onderwijsinspectie op verzoek de locatie Goes, afdeling havo en vwo, en de locatie Appelstraat, afdeling vmbo tl+, onderzocht. Het ging om een onderzoek in het kader van het traject Excellente School 2018. Beide locaties werden gewaardeerd met ‘goed’.

Excellente School 

In januari 2018 ontvingen we, na een traject in 2017, het predicaat 'excellent' voor vmbo basis/kader (onderbouw locatie Krabbendijke Appelstraat en bovenbouw Krabbendijke Kerkpolder). Bekijk het juryrapport. Lees hier de conclusie van de jury. In januari 2019 ontvingen we, na een traject in 2018, het predicaat 'excellent' voor vmbo gemengd/theoretisch Krabbendijke Appelstraat en havo Goes. Bekijk juryrapport Goes havo en juryrapport Krabbendijke Appelstraat vmbo g/t.

Elsevier-onderzoek

In januari 2018 verscheen het rapport Beste scholen 2018, waarin havo van locatie Goes Klein Frankrijk en vmbo-gt van locatie Tholen werden uitgeroepen tot 'Superschool'. In januari 2019 ontving geen van de locaties dit etiket.

Vmbo-vakwedstrijden

Praktijkopleidingen in het vmbo kijken ook op een andere manier naar resultaten en beoordelen daarmee de kwaliteit van de inhoud van de opleiding van de leerlingen. Er worden jaarlijks tal van regionale en landelijke vmbo-vakwedstrijden georganiseerd. Meest in het oog springend zijn die van Skills Talents. Ook in 2018 namen weer veel van onze leerlingen deel. Met succes!

3.1.5 Kwaliteitszorg

Het Calvijn College staat voor de kwaliteit van het werk en is daarom actief bezig met kwaliteitszorg. Uitgangspunt voor onze kwaliteitszorg is dat ieder verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het werk of het project waarvan hij of zij eigenaar is. Naast dat we zelf de kwaliteit monitoren, nodigen we ook collega-scholen uit om als ‘kritische vriend’ mee te kijken in de school, bijvoorbeeld door middel van visitaties. Om de kwaliteit van het onderwijs steeds te ontwikkelen en te verbeteren, stelt het Calvijn College haar personeel in de gelegenheid zich te laten scholen. Er zijn daarnaast vormen van samen leren binnen een ontwikkelteam of professionele leergemeenschap. Ook door in de school personeel op te leiden hebben we invloed op de kwaliteit van (toekomstige) medewerkers. Zie verder hoofdstuk 4.3.3 Opleidingsschool  en 4.4 Kwaliteitszorg.