3. Onderwijs

3.2 Interview - kwaliteit

Havo met een plus

In 2018 bereikte een eerste lichting vakhavoleerlingen het examenjaar. In januari 2019 werd het concept geprezen door de jury Excellente Scholen en toonde minister Slob zich enthousiast tijdens een schoolbezoek. De interesse van leerlingen, ouders en andere scholen is groot. We blikken terug en vooruit met A.C. Witte, stagecoördinator van de vakhavo.

De vakhavo leidt leerlingen op voor het ‘gewone’ havodiploma. Het programma is echter verrijkt met een dag in de week technische praktijk: in de onderbouw in een werkplaats op school, in de bovenbouw voornamelijk in een bedrijf. De reguliere havovakken worden aangeboden in vier dagen per week en waar mogelijk afgestemd op het praktijkprogramma.

Curriculum

De vakhavo is nog volop in ontwikkeling. Voor welke uitdagingen staan we? Witte: “Als havo-afdeling zijn we sterk gericht op een theoretische benadering, waarbij we ons concentreren op de avo-vakken (algemeen vormende vakken). Terwijl de praktijkafdelingen op locatie Kerkpolder juist een focus hebben op de praktische toepassing van kennis. Van beide kanten werken we eraan hierin dichter bij elkaar te komen, ook ten aanzien van de benadering van de leerlingen.”

Voor het vakhavo-curriculum staat er nu een formeel raamwerk. Expertisecentrum SLO kan ondersteunen bij het wettelijk borgen en documenteren ervan. Witte: “Risicopunt is dat we nog zo druk met de ontwikkeling van de vakhavo bezig zijn dat de interne pr een wat ondergeschoven kindje is geworden. Het is belangrijk dat de vakhavo goed op de kaart staat bij de mentoren, die doorverwijzen. Helder moet bijvoorbeeld zijn dat de vakhavo niet bedoeld is voor praktisch ingestelde havisten die balanceren op overstap naar het vmbo. Vakhavo is havo met een plus, het is echt een stevig pakket.”

Onderwijs dat afgestemd is op talent en interesse, motiveert leerlingen

Uitbreiding

Het generieke concept vakhavo is uiteraard breder inzetbaar dan alleen in de technische afdelingen. Witte: “We willen er eerst voor zorgen dat de technische poot van vakhavo steviger staat qua curriculum en syllabus. Economie is een logische vervolgstap. Die branche biedt veel mogelijkheden op stagegebied. In de sectoren zorg en scheikunde zit je met belemmeringen op dat vlak.” Geregeld kloppen scholen aan om kennis te maken met dit nieuwe onderwijsconcept. Daarvoor zullen per schooljaar vaste voorlichtingsmomenten georganiseerd worden. 

Stage

Moderne bedrijven gebruiken steeds geavanceerder machines en productielijnen. Een deel van het werk van ambachtslieden is daardoor verschoven naar technici met hbo werk- en denkniveau. Bedrijven staan dan ook in de rij voor vakhavisten.

De ideale situatie is dat de leerling door vroege kennismaking via stage sneller een toekomstige werkgever vindt in Zeeland. Op de jaarlijkse bedrijfsmiddag kunnen stagebedrijven zich presenteren aan de leerlingen uit jaar 3 en 4. Leerlingen uit jaar 4 vertellen wat ze hebben gedaan en welke eindopdracht ze als profielwerkstuk gaan uitvoeren. Voor veel aanwezigen een eyeopener. ‘Kan een leerling dit al? Mag hij dit al doen bij jou?’

Witte: “Een belangrijk sleutelmoment. Zo vindt op een organische manier een shift plaats naar het gewenste niveau. De meeste bedrijven hebben een prachtige eindopdracht weten te bedenken.”

Ouders

Op open avonden vragen ouders van groep 8-leerlingen al gericht naar de vakhavo: ‘Mijn kind kan mogelijk vwo aan, maar wordt heel ongelukkig van alleen maar met theorie bezig zijn.’ Dan is deze havo+ een mooie oplossing, vertelt Witte. “Onderwijs dat afgestemd is op talent en interesse, motiveert leerlingen. Dat maken we onder meer op uit het behalen van hogere cijfers.”