3. Onderwijs

3.3.3 Interview - zorg

Elke dag er voor ze zijn


Iedere locatie van het Calvijn College heeft een integratiegroep. De naam zegt het al: gericht op integratie van leerlingen in het reguliere proces. Er word rust, structuur en begeleiding geboden. We spreken mw. J.W. van Moolenbroek-van der Maas, medewerker integratiegroep van locatie Goes Stationspark.

Wat is jouw taak?

“Zorgen dat de leerlingen die een hulpvraag hebben, zo snel mogelijk hun plaats weer in kunnen nemen in het reguliere onderwijs. In de integratiegroep (IG) bieden we de leerling hulp om stabiel te blijven en verder te komen. Je hebt leerlingen die een chaos hebben gemaakt van hun schoolwerk en gedurende zes weken geholpen worden bij het plannen. Vaak zijn het leerlingen met een diagnose, zoals autisme, die rustmomenten nodig hebben. Er zijn ook leerlingen die begeleidingsgesprekken hebben, doorgaans ter overbrugging. Als we signaleren dat meer nodig is dan de IG, dan brengen we de leerling in bij het zorgadviesteam.”

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in je werk?

“De begeleiding van leerlingen in complexe situaties. Leerlingen die niet thuis kunnen wonen of te maken hebben met een gespannen thuissituatie. Daarnaast kan er sprake zijn van een diagnose. In 2018 zagen we een toename van de hulpvragen. Dat hangt samen met de wil passend onderwijs te bieden. Er komen steeds complexere hulpvragen in het reguliere onderwijs terecht. Ik probeer docenten mee te nemen in het proces, uitleg te geven bij diagnoses enzovoort. Ze stellen zich steeds actiever op en wachten minder lang met hulpvragen dan voorheen. Het team wordt steeds professioneler en daardoor is de signalering beter. Als je er snel bij bent, is het integratieproces vaak ook korter.”

Wat drijft je?

“Ik vind dit werk fantastisch. Het is echt mijn hobby. Je kunt een klein beetje bijdragen in hun ontwikkeling, ze ondersteunen in een lastige periode. Erkenning en gesprek kunnen ervoor zorgen dat ze de dag door kunnen. Het geeft voldoening dat je er voor ze kunt zijn, dat je werk er voor hen toe doet, dat je belangrijk bent voor hen.”

Hoe bied je maatwerk?

“Dit is een baan die je moeilijk binnen je contracturen kunt doen. Komt een leerling vlak voor ‘sluitingstijd’ binnen, dan scheep je hem niet af. Het is een baan die je moet doen met passie en daarbij is het geven en nemen. Daarnaast heb je heel erg je interne netwerk nodig om met elkaar af te stemmen en beslissingen te maken. Ik sta in de frontlinie, maar moet zorgen dat ik het leger achter me heb. Als het gaat om een grote beslissing op lange termijn, dan doe ik een stap achteruit en nemen mensen boven me de beslissing.”

Wat is onvergetelijk?

“Dat zijn de leerlingen waar ik heel intensief contact mee heb. Bijvoorbeeld vanwege heftige dingen als ziekte of een complexe crisissituatie. Heel mooi als er dan een moment komt waarbij je samen terug kunt kijken en vol hoop vooruit kunt blikken. Dat kan alleen als je vertrouwen krijgt. Ik voel me heel klein worden als een leerling me dat geeft. Het komt in zulke gesprekken vaak tot de kern van het leven. Dan vallen alle randzaken even weg en ben je op zijn puurst. Als je je kwetsbaar opstelt, zie je een leerling wel eens ontdekken: ‘Hé, u bent eigenlijk net als ik. Niet een afstandelijke steunpilaar, maar iemand die naast me staat’.”