3. Onderwijs

3.4.4 Locatie Krabbendijke Kerkpolder

Onze locatie Krabbendijke Kerkpolder mag zich sinds 2018 Excellente School noemen. Dat maakt ons trots en dankbaar en stimuleert ons het onderwijs te blijven verbeteren. In dit jaarverslag vindt u daarvan een aantal voorbeelden.

Relatie gaat voor kennis, is ons motto. In een goede sfeer gaan leerlingen beter leren. Met deze aanpak behalen we goede resultaten. In 2018 slaagden alle bb-leerlingen voor het examen en 98% van de bk-leerlingen. De tevredenheid over de school is hoog. Leerlingen geven de school gemiddeld een 7,1 en ouders een 8,6.

Beroepsgerichte examenprogramma’s

Alle leerlingen volgen inmiddels de nieuwe beroepsgerichte examenprogamma’s. In 2018 bouwden we deze verder uit. We onderzoeken hoe we leerlingen meer individuele keuzemogelijkheden kunnen geven. Daarbij deden we ook twee experimenten met keuzevakken bij een bedrijf. De minister heeft landelijk extra geld beschikbaar gesteld voor het techniekonderwijs. Samen met de andere vmbo-scholen in de regio, ROC Scalda en het bedrijfsleven werken we aan plannen om ons technische aanbod verder te versterken en af te stemmen op vervolgopleidingen en werk in Zeeland.
 

Pre-mbo

De pilot met het pre-mbo werd afgerond. De route kreeg een vaste plaats in ons onderwijsaanbod. Het pre-mbo is ontwikkeld in samenwerking met ROC Scalda en bedoeld voor leerlingen die het vmbo-diploma niet kunnen halen. In plaats daarvan halen ze in de vierde klas het niveau 1-diploma van het mbo. Ze lopen drie dagen stage en volgen een klein aantal kernvakken op school.

Algemeen vormende vakken

Alle algemeen vormende vakken blijven het onderwijs door ontwikkelen op basis van hun vakwerkplannen. Al een aantal jaren konden bk-leerlingen die goed in wiskunde zijn, dit vak doen op gt-niveau. Inmiddels kan dit bij de meeste algemeen vormende vakken.

Toerustingen vorming

Elke morgen verzorgden onze docenten een dagopening met hun leerlingen. Daarnaast gaven we weer lessen en themadagen over verslaving en alcohol, seksualiteit, media, waarden en normen en schepping en duurzaamheid. Leerlingen volgden ook een lessenserie over onze kernwaarden: respect, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, echtheid en kwaliteit. De secties startten een project waarin zij erover nadenken hoe ze identiteit meer kunnen verbinden met de inhoud van hun vak.

Bijzondere activiteiten

Verschillende vakteams van het Calvijn College namen deel aan de landelijke finale van Skills Talents. Het team Zeeland Sharks waar ze deel van uitmaken, eindigde als tweede provincieteam. Ook een aantal van onze vakteams ontving een prijs. Daarnaast deden we weer mee met de timmer- en metselwedstrijden. Verschillende leerlingen vielen in de prijzen. Twee teams van de afdeling economie & ondernemen bereikten de landelijke finale van Jong Ondernemen. Het team AtmoSFEERa won de titel ‘Junior company van het jaar 2018’ in de categorie vmbo. Leerlingen van zorg & welzijn organiseerden een leuke dag voor gehandicapten. Dit zijn geweldige ervaringen voor de leerlingen!

Personeel

In de werkgroep ‘Samen leren’ werkt een aantal docenten samen aan leerdoelen op het gebied van pedagogiek en didactiek. De leden deelden hun resultaten en ervaringen tijdens teamvergaderingen en op de studietweedaagse in Biezenmortel. Inmiddels haakten meer docenten aan bij het traject. Verschillende praktijkdocenten volgden scholing voor nieuwe vakken in onze beroepsgerichte examenprogramma’s. Ook organiseerde de werkgroep Identiteit enkele bezinnende activiteiten.

We danken de Heere voor de kracht die Hij gaf om het werk te doen. Een aantal zieke personeelsleden mocht het werk hervatten. Enkele langdurig zieken zijn nog thuis. Wij wensen hen sterkte en Gods nabijheid toe.

Toekomst

De komende periode staat vooral in het teken van het afmaken en borgen van de recente ontwikkelingen in ons onderwijs. We blijven ons inzetten voor kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs, op maat voor onze leerlingen.

D.A. Janssen
locatiedirecteur