3. Onderwijs

3.4.6 Locatie Tholen

We leven in een drukke tijd en worden meegesleurd in de maalstroom. Daarom is het goed om regelmatig stil te staan en achterom te kijken. Een moment van bezinning…

Elke dag mogen we onze leerlingen verwelkomen voor goed onderwijs en goede zorg. Ze zijn jong en staan voor veel keuzes. Wat is het dan mooi dat we een eindje mee te mogen lopen op hun levensweg. We mogen een stukje toevoegen aan hun vorming tot christelijke volwassenen. Een moeilijke, maar ook een prachtige taak. In afhankelijkheid van de zegen des Heeren, zoals onze schooldoelstelling zegt.

Identiteit

Vorming van jongeren gebeurt de hele dag door. Als personeelsleden moeten we voorbeelden zijn. En dat is een worsteling op zich. Een zondig mens die de leerling de weg mag wijzen naar de Heere, Die voor zondaren is gestorven. Elke dag gaat de Bijbel meerdere keren open. Regelmatig geven we lessen en ontvangen we gasten in het kader van vorming. Elke week godsdienstlessen, steeds weer gesprekken met jongeren rondom het Woord. ‘Houd aan, tijdig en ontijdig’ (2 Tim. 2:4). Moge de Heere het zegenen.

Didactiek

Het personeel van de locatie Tholen verdiept zich in de didactiek, dat is in de kunst van het lesgeven. Wat wil ik bereiken met mijn les? Wat heeft de leerling van mij nodig? Hoe sluit ik zo dicht mogelijk aan bij het niveau van het kind? Vragen die van belang zijn voor een goede les. We leren in dit proces van elkaar. We bezoeken lessen en delen opnames. Dit leidt tot onderwijs dat past bij onze tijd. De omgeving verandert, de samenleving verandert en wij gaan mee, maar wel binnen de kaders van onze school.

Bij dit proces hoort ook passend leiderschap. Als managementteam van de locatie scholen we ons op dit gebied. We kijken samen in de spiegel. Alles om een locatie te houden met een fijne sfeer en goed toegeruste collega’s.

Aansluiting

We hebben op veel plaatsen in de loopbaan van onze jongeren te maken met aansluiting. Het begint al in klas 1, de aansluiting met de basisschool. Dan de aansluiting na klas 2 met de bovenbouw in Tholen, Krabbendijke of Goes. En de examenklas moet passend aansluiten op mbo en havo. We zijn begonnen om al de partners die bij de aansluiting betrokken zijn te bezoeken of uit te nodigen. Doordat we elkaar spreken krijgen we een goed beeld van de verschillen en de verwachtingen. Zo kunnen we aan de slag!

Excelleren en plusprojecten

Het programma Excelleren en Plusprojecten is vorig jaar van start gegaan en ontwikkelt zich goed. Leerlingen kunnen inschrijven op excelleeropdrachten buiten de schoolvakken om. Er wordt veel aangeboden en er wordt veel gebruik van gemaakt. Zo ontdekken we samen met de jongeren talenten die buiten de schoolvakken liggen, maar voor het leven van belang zijn.

Personeel

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van mevrouw Krijger-Houtekamer. Ze werkt nu op een andere school. We wensen haar Gods zegen toe in het verdere met man en kinderen. We hebben ook afscheid genomen van mevrouw Bremmer-Bout, die op het secretariaat werkte. Zij is nu werkzaam in Goes. Ook haar wensen we al het nodige toe met man en dochter.

We mochten meneer Van de Breevaart en mevrouw Bakker-Baaij verwelkomen op onze locatie. We zijn blij dat ze ons team komen versterken en wensen ze Gods hulp en bijstand toe.

Door ziekte en zwangerschapsverlof zijn er afgelopen jaar lessen uitgevallen. We zijn erg dankbaar dat we hulp van docenten van andere locaties mochten krijgen en dat onze ‘eigen’ mensen er nog een stapje bij wilden doen. Iedereen die heeft geholpen, hartelijk dank!

En straks…

Bij het afscheid van klas 4 afgelopen zomer mochten we als team onze oud-leerlingen toezingen: ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand’.

Als dat waar is, dan kunnen we verder, wat er ook gebeurt!
Moge de Heere Zijn zegen geven over ons werk. 

P.M. Kunst 
locatiedirecteur