4. Bedrijfsvoering

4.1 Facilitair beheer

4.1.1 Arbo-beleid

Scholing

In 2018 hebben ehbo’ers en bhv’ers door herhalingstrainingen hun kennis op niveau gehouden. Dit jaar lag bij bhv in het onderdeel brand en ontruiming de nadruk op communicatie tijdens een incident. Ook heeft iedere locatie tenminste één ontruimingsoefening uitgevoerd. 

Veiligheid materieel

In 2018 is de NEN 3140-inspectie elektrische apparaten uitgevoerd. Bij deze inspectie worden alle elektrische apparaten getest op veiligheid. Deze keuring omvat ca. 2000 apparaten.

Excursievervoer

Het excursievervoer is in 2018 verzorgd door AMZ uit Borssele. Dit bedrijf draagt zorg voor vervoer tijdens excursies van het Calvijn College. AMZ is in het bezit van het Keurmerk Touringcarbedrijf. Dit betekent maximale aandacht voor veiligheid en comfort. Met dit bedrijf is in 2017 middels een Europese aanbesteding een contract afgesloten.

Vervoer van en naar school

Ruim 900 leerlingen maken dagelijks gebruik van het openbaar vervoer om van en naar school te reizen. Het openbaar vervoer wordt in Zeeland verzorgd door Connexxion. Mede om een scherpe abonnementsprijs te bedingen is het scholierenvervoer van alle scholen in Zeeland ondergebracht in de Stichting Scholierenvervoer Zeeland. Periodiek vindt er overleg plaats tussen de vervoerder en de stichting.

Algemeen

Facilitair beheer formuleert jaarlijks de werkzaamheden in de begroting. Deze werkzaamheden worden in de loop van het kalenderjaar uitgevoerd. Volgens planning zijn alle doelen uit de begroting in 2018 gerealiseerd, hieronder een opsomming van de belangrijkste punten.

Scholing conciërges

In de loop van dit jaar hebben we in samenwerking met de ZeeProf de onderwijsbehoefte gepeild om een vervolg te geven aan de gevolgde training ‘Succesvol werken in het onderwijs’. De training heeft als doel verdieping aan te brengen en nieuwe onderwerpen te behandelen, zodat conciërges nog beter voorbereid zijn op hun werkzaamheden. De training bestaat uit 1 dag, de conciërges van de 12 deelnemende scholen zijn allemaal in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan deze training, die begin 2019 wordt gegeven.

Goes Klein Frankrijk

  • De lokalen 125, 126, 210, 212, 215 220 zijn gerenoveerd. In het kader van duurzaamheid zijn deze lokalen voorzien van led-verlichting met een daglichtgestuurde regeling.
  • De buitenzijde van het gebouw is geheel geschilderd. De aanbesteding is gewonnen door De Koeijer Schilders.

Goes Noordhoeklaan

  • Naast de normale kleine onderhoudswerkzaamheden zijn er geen grote aanpassingen, reparaties of vervangingen aan het gebouw gedaan.

Goes Stationspark

  • Naast de normale kleine onderhoudswerkzaamheden is er in de zomervakantie een grote aanpassing gedaan aan de ventilatie- en verwarmingsinstallatie. De capaciteit van het ventilatiesysteem was niet voldoende gezien het aantal mensen dat in het gebouw aanwezig is. Als uitgangspunt is de norm ‘frisse scholen klasse B’ neergelegd met betrekking tot de ventilatie. Daarnaast was er in het stookseizoen op iedere verdieping in één lokaal een warmteprobleem. Samen met Gemeente Goes hebben wij deze problemen opgepakt. Uticon heeft voor ons de engineering en projectbegeleiding uitgevoerd. Installatiebedrijf Synto heeft de installatie-aanpassingen gerealiseerd.

Krabbendijke Appelstraat

  • In verband met wijzigingen in het onderwijspakket van de afdeling praktijkonderwijs is de keukencapaciteit uitgebreid. De indeling van de ruimte is aangepast, waardoor ook een deel van het lokaal als ‘restaurant’ ingezet kan worden.
  • Daarnaast zijn de normale onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Krabbendijke Kerkpolder

  • Naast de normale kleine onderhoudswerkzaamheden zijn er geen grote aanpassingen, reparaties of vervangingen aan het gebouw gedaan.

Middelburg

  • Na de zomervakantie is gestart met ver-/nieuwbouw van het schoolgebouw. Het bouwdeel uit 1979 wordt in zijn geheel vernieuwd. Het bouwdeel uit 2005 blijft staan, maar wordt gerenoveerd. De gymzaal wordt ook gerenoveerd. Het gebouw wordt volgens de BENG-normen gebouwd (bijna energieneutraal gebouw). Wij maken nu tijdelijk gebruik van het schoolgebouw aan de Churchilllaan.

Tholen

  • Naast de normale kleine onderhoudswerkzaamheden zijn er geen grote aanpassingen, reparaties of vervangingen aan het gebouw gedaan.