4. Bedrijfsvoering

4.2 Ict & planning

4.2.1 Computernetwerk

In 2018 hebben we minimale aanpassingen in het netwerk zelf aangebracht. Wel zijn de SunRays uit het administratieve netwerk gehaald en vervangen door Windows laptops. Dit ter ontlasting van het Terminal Server Cluster.

Zomer 2018 hebben we een koppeling aangebracht tussen Magister en onze Active Directory. Daarmee hebben we één bron voor het beheren van leerlingen en personeel. Verder is dit de voorbereiding op een groter project waarmee we de basisapplicaties Single-Sign-On beschikbaar maken vanuit ons portaal.

4.2.2 Applicaties

Magister

In 2018 is Magister 6 in gebruik genomen. Daarmee hebben leerlingen, ouders en docenten een browser-onafhankelijke applicatie. Het OOP moest uit de browserversie van Magister 5 en kan nu alleen nog via een RDP koppeling in het Windows-pakket.

Informatievoorziening

We hebben besloten ons eigen informatiesysteem over te zetten van onze eigen servers naar Azure. Daarvoor moeten de nodige aanpassingen gedaan worden en tegelijk zal het gerefactored worden. Eind 2018 is dit proces begonnen en het duurt tot eind 2019.

Portaal

Ons informatieportaal is in 2018 omgezet naar een nieuw type pagina’s. Dit heeft te maken met de snelheid en is een voorbereiding op een betere beveiliging.

4.2.3 Digitalisering onderwijs

Didactische coaches

De voorbereidingsgroep didactische coaches die in 2017 van start gegaan is, is in de loop van 2018 gestopt in afwachting van de verdere ontwikkelingen.

4.2.4 Rooster & planning

Zomer 2018 zijn we voor alle locaties, met uitzondering van de locatie Krabbendijke Kerkpolder overgestapt op een ander roosterpakket: Zermelo. Dit is op dit moment het meest geavanceerde pakket voor het Nederlandse onderwijs. De roosters van Krabbendijke Appelstraat worden nu ook op de centrale roosterkamer in Goes gemaakt.

4.2.5 Privacy

Er zijn verschillende stappen gezet op het terrein van de informatiebeveiliging. De inventarisatie van de gegevens is bijna afgerond. We hebben in kaart gebracht welke systemen een risico vormen. De beveiliging hiervan is onderzocht en onder andere door een externe partij door middel van pen-tests onderzocht. Daar waar nodig is de beveiliging aangepast.