4. Bedrijfsvoering

4.3.3 Opleidingsschool

Aan de Zeeuwse Academische Opleidingsschool kunnen studenten het pedagogisch-didactische deel van hun opleiding volgen om docent te worden binnen het voortgezet en/of beroepsonderwijs. Elke locatie van het Calvijn College is opleidingslocatie van de Zeeuwse Academische Opleidingsschool.

Het Calvijn College, een van de initiatiefnemers van de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), leidt relatief veel oids (opleiden in de school)-studenten op. In het schooljaar 2018-2019 zijn acht studenten hun praktische opleiding begonnen aan een opleidingslocatie van het Calvijn College. In totaal volgen op onze school 21 studenten de opleiding.

Breed aanbod duale trajecten

Acht van deze 21 studenten hebben een betaalde baan binnen het Calvijn College. Tevens worden oids-studenten ingezet voor verschillende onderwijskundige taken binnen de school, zoals huiswerkbegeleiding, excursies, onderzoek en leerlingondersteuning. Naast voltijd oids-studenten mag de ZAOS ook zij-instromers en in deeltijd studerende docenten opleiden. Zij volgen hun pedagogisch-didactische opleiding in Zeeland, waardoor er minder reistijd voor de docent en minder lesuitval voor de leerlingen is.

Identiteit

Bij het met studenten nadenken over onderwijs gaan we als Calvijn College uit van het principe dat de leerweg onderdeel van de levensweg is, die we willen gaan overeenkomstig Gods beloften en geboden (Verboom, 2005). Het leven hier en nu staat voor ons in het perspectief van Gods toekomst. Het onderwijs komt hiermee in het licht te staan van de bede uit de Morgenzang: ‘Dat wij ons ambt en plicht, o HEER, getrouw verrichten tot Uw eer’.

Daarom is er voor studenten van het Calvijn College een leerlijn identiteit ontwikkeld. Met deze leerlijn, de voortgangsgesprekken en de begeleiding op de locaties willen we aandacht geven aan onderwijs in christelijk perspectief. Identiteitsontwikkeling van de student staat centraal, om studenten goed voor te bereiden op hun toekomstige beroep.