4. Bedrijfsvoering

4.3.4 Onderzoek in de school

In het achterliggende jaar is er door een aantal docenten in het kader van een masterstudie praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Ook docenten in opleiding deden actieonderzoek in het kader van het behalen van hun onderwijsbevoegdheid.

Binnen een van de locaties functioneert een onderzoeksgroep van docenten die het locatiemanagementteam ondersteunt in een onderzoeksmatige aanpak van schoolontwikkelingen. Ook ondersteunen zij docenten die onderzoek doen voor hun studie.


Het Calvijn College participeert actief in de kenniskring van het lectoraat Onderwijsexcellentie in het voortgezet onderwijs van de HZ. Samen met andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio doen we praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar relevante overkoepelende vraagstukken in onze scholen.


Met de aanstelling van een intern onderwijskundig adviseur ‘onderzoek en ontwikkeling’ wordt bekeken hoe het Calvijn College als geheel meer onderzoeksmatig kan werken.