5. Financiën

5.3 Vooruitblik

Een betrouwbare uitspraak doen over toekomstige resultaten is een lastige opgave. Bij de begroting voor 2019, goedgekeurd in december 2018 door het college van bestuur, is een fors negatief resultaat voorzien. Er zullen enkele structurele wijzigingen en herzieningen moeten plaatsvinden op het gebied van onderwijsconcepten, de organisatie van onderwijs en huisvesting. Deze maatregelen zullen hun eerste effect krijgen in de begroting van 2020.

Binnen de school speelt een aantal risico’s, waaronder de niet volledige dekking van stijgingen in het kader van cao/pensioen, maar ook de lasten als gevolg van langdurig zieken. De vastgestelde begroting laat meerjarig, cumulatief, zien dat de school financieel meer in balans komt.

In het bestuursverslag is de meerjarenbegroting cijfermatig opgenomen.