Intro

Bijzonder

Het jaar 2018 is voor het Calvijn College een mooi jaar geweest. Dankzij gemotiveerde en deskundige medewerkers en een betrokken achterban konden we een heel jaar invulling geven aan onze missie. Met goede resultaten in onderwijskundig opzicht. We konden dit realiseren dankzij een genereuze overheid die ons voorzag in de middelen om alle salarissen en rekeningen te kunnen betalen. Bijzonder is dat. De HEERE heeft in alles voorzien; aan Hem alle dank!

Financieel 

Gedurende de achterliggende jaren is veel werk verzet om het huishoudboekje van het Calvijn College op orde te krijgen. Hoewel er stappen zijn gemaakt, is dat nog niet helemaal gelukt. Het exploitatieresultaat van de school heeft zich ontwikkeld richting de 0-lijn maar de school is in financieel opzicht nog niet heel gezond. Daarom staan de komende jaren in het teken van het realiseren van toekomstbestendigheid. In financieel opzicht, wel te verstaan.

Betrokkenheid

Door middel van dit verslag leggen we verantwoording af aan allen die bij onze school betrokken zijn. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit jaarverslag die u met ons wilt delen, schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen via info AT calvijncollege DOT nl. U bent daarnaast natuurlijk van harte welkom op de ledenvergadering van de dragende schoolvereniging VVOGGZ op D.V. 16 mei 2019.

Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk geven we u in vogelvlucht een beeld van de organisatie en het onderwijsaanbod van het Calvijn College, waarna in het tweede hoofdstuk wordt aangegeven waar we voor staan en hoe dat een vertaling kreeg in beleid. In hoofdstuk 3 leest u over onderwijsresultaten en ontwikkelingen die zich voordeden op het gebied van onderwijs en leerlingondersteuning, ook per locatie. In hoofdstuk 4 treft u afdelingsverslagen aan en krijgt u een beeld van personeelsontwikkelingen, opleidingsschool en onderzoek door docenten. Het laatste hoofdstuk informeert u over de financiële situatie van de school. 

Goes, maart 2019

Jan Bakker
voorzitter college van bestuur