1. Profiel

Personen

College van bestuur

Het college van bestuur (cvb) heeft naast bestuurlijke taken ook de algemene leiding van het Calvijn College. Het bestond in 2019 uit:

 • J. Bakker, voorzitter

Schoolbrede afdelingen

 • financiën & beheer – M.A.G. Eerland, afdelingshoofd
 • ict & planning – A.M. Verwijs, afdelingshoofd
 • personeel & communicatie – drs. A.C. Nobel, afdelingshoofd
 • leerlingondersteuning – A. Heger MEd, teamleider expertiseteam

Managementteam

Het managementteam (mt) bestond in 2019 uit het college van bestuur en de locatiedirecteuren. Dit betrof de volgende personen:

 • J. Bakker, voorzitter college van bestuur
 • W.H.L. Westenberg, directeur onderwijs (in dienst per 1 oktober 2019)
 • C.J. van Duivendijk, locatiedirecteur onderbouw en vmbo Goes
 • H.M. Guiljam, locatiedirecteur Krabbendijke Appelstraat
 • drs. D.A. Janssen, locatiedirecteur Krabbendijke Kerkpolder
 • G.E. Kamerik, locatiedirecteur bovenbouw havo en vwo Goes
 • P.M. Kunst, locatiedirecteur Tholen
 • G.A. Terlouw, locatiedirecteur Middelburg

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op de manier waarop het college van bestuur leiding geeft aan de schoolorganisatie. De rvt vormt ook het bestuur van de schoolvereniging. De raad bestond in 2019 uit:

 • G. van Kralingen, Middelburg (voorzitter)
 • A. Dieleman, Goes
 • L.C. van Gorsel, Oud-Vossemeer (tot 16 mei 2019)
 • C. den Hartog, Sint-Maartensdijk
 • J.J. Hoekman, Kruiningen
 • J.M. Krijger, Borssele (penningmeester)
 • P. Moens, Middelburg
 • ds. W. Meijer, Tholen (secretaris)
 • H. Uil, Zierikzee (tot 16 mei 2019)
 • C.L. van de Wege, Krabbendijke
 • J.J. van den Dorpel, Oosterland (per 16 mei 2019)

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) van het Calvijn College wil een positief-kritische gesprekspartner zijn van het college van bestuur. Het is de taak van de mr om te adviseren over of in te stemmen met voorstellen van het bestuur voor het beleid. Er wordt daarbij gelet op de gevolgen voor personeel, ouders en leerlingen van de school. Daarom zijn deze groepen ook alle drie vertegenwoordigd in de mr.

De samenstelling per start van het schooljaar 2019/2020:

Personeel

 • A.A. Bastiaanse - locatie Goes
 • C.M. de Bel - locatie Middelburg
 • D. Guiljam – locatie Krabbendijke Appelstraat
 • G.R.J. van Heukelom – locatie Krabbendijke Kerkpolder
 • J.M. Krijger - OOP (onderwijsondersteunend)
 • mw. H.G. Roggeveen-de Meyer (secretaris) - locatie Tholen
 • M.J. Sturm - OOP (onderwijsondersteunend)
 • M. Wisse - locatie Goes (voorzitter)

 

Ouders

 • A. den Braber - locatie Tholen
 • mw. A.J. Guiljam-ten Hove - locaties Krabbendijke
 • mw. M. Harthoorn-van den Bosse - locatie Middelburg
 • mw. J. Stouten - locatie Goes


Leerlingen

 • Anne-Fleur Goud - leerlingenraad Krabbendijke Appelstraat
 • Thamar Kleppe - leerlingenraad Goes 
 • Wybe Nieuwenhuyzen – leerlingenraad Goes
 • Milan Minnaard - leerlingenraad Middelburg 

 

Relevante nevenfuncties college van bestuur:

 • J. Bakker - Commissaris Erdee Media Groep (bezoldigd)