1. Profiel

1.4 Aantal leerlingen

Het aantal leerlingen op onze school schommelt al jaren rond de 3000. Per schooljaar 2019-2020 volgden 3.116 leerlingen onderwijs aan het Calvijn College. In de tabel hieronder de aantallen per 1 oktober. 

Locatie 2016 2017 2018 2019 2020
Prognose

Goes

1.565

1.588

1.558

1.494

1.477

- Klein Frankrijk

1.212

1.247

1.203

1.153

1.152

- Noordhoeklaan

114

99

94

97

83

- Stationspark

239

242

261

244

242

Krabbendijke Appelstraat

522

511

528

545

546

Krabbendijke Kerkpolder

364

353

377

399

382

Middelburg

401

387

374

386

388

Tholen

304

303

315

292

294

Totaal

3.156

3.142

3.152

3.116

3.087