1. Profiel

1.5 Soorten onderwijs

Het Calvijn College biedt praktijkonderwijs tot en met gymnasium aan. De onderbouw kent naast genoemde twee onderwijssoorten een indeling in streams.


Streams

  • Stream 1: advies vmbo tl+/havo tot vwo
  • Stream 2: advies vmbo kb tot vmbo tl+
  • Stream 3: advies vmbo bb tot meer praktische kb-leerlingen, lwoo voor leerlingen met maximaal twee leerachterstanden
  • Stream 4: lwo voor leerlingen met meer dan twee leerachterstanden

Vavo

Vavo-leerlingen dienen nog een traject of enkele certificaten te behalen om het einddiploma te behalen. Bij havo en vwo zijn er ook profielwisselaars: leerlingen die, om naar de vervolgopleiding van hun keuze te kunnen doorstromen, nog een of twee aanvullende vakken moeten volgen.

Aantal vavo-leerlingen per schooljaar:

  • Aantal vavo-leerlingen schooljaar 2016-2017: vmbo: 1, havo: 4, vwo: 2 
  • Aantal vavo-leerlingen schooljaar 2017-2018: vmbo: 1, havo: 7, vwo: 1 
  • Aantal vavo-leerlingen schooljaar 2018-2019: vmbo: 5, havo: 1, vwo: 4