2. Beleid

2.1 Strategie

Het motto voor de beleidsperiode 2018-2022 is ‘Leren is vooruitzien’. De periode van vier jaar is lang en om die reden hebben we die opgedeeld in een schoolplan voor 2018–2020 en 2020–2022. We zijn nu bijna aan het einde van het eerste plan en zullen ons binnenkort bezighouden met het analyseren van de opbrengsten om ons vervolgens te bezinnen op de volgende periode.

Om ons motto vanuit onze missie en visie waar te maken, richten we ons met schoolplan 2018-2020 op een aantal focuspunten, zoals onderwijs, personeel, leerlingondersteuning en nog een aantal ondersteunende thema’s. We hebben het afgelopen jaar aan de gekozen focuspunten gewerkt, omdat we de overtuiging hebben dat het gezamenlijk werken aan de onderliggende activiteiten zowel de verbinding met ons reformatorische school-zijn verdiept, als de kwaliteit van ons onderwijs versterkt. Het streven is om hier op een professionele manier, samen met ouders, kerken en onze partners aan te werken. Daarbij weten we de interne en externe steun en expertise te vinden die we nodig hebben voor ons ideaal. Andersom delen we zelf ook onze kennis en dragen op een positieve manier bij aan het (reformatorisch) onderwijs en de samenleving. 

Het afgelopen jaar is onder andere gewerkt aan het verbeteren en/of ontwikkelen van: inspelen op type leerlingen, aansluiten van leerlijnen (intern en extern), toerusting en vorming, het didactische en digitale repertoire, structurele kwaliteitszorg en professionalisering personeel en leerlingondersteuning.