3. Onderwijs

3.1 Onderwijsresultaten

3.1.1 Verantwoording

De website www.scholenopdekaart.nl maakt – onder meer aan de hand van cijfers van DUO en de onderwijsinspectie - duidelijk hoe scholen presteren, onder meer op tevredenheid, veiligheid en onderwijsresultaten. De website maakt het mogelijk te vergelijken met het landelijke gemiddelde en andere scholen.

3.1.2 Examenresultaten

In onderstaande tabel zijn de slagingspercentages te zien van de afgelopen vijf jaren. Onze school laat een continue lijn zien waarin we op of boven het landelijk gemiddelde presteren.

3.1.3 Waardering

Onderzoek inspectie
Het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs wordt ondersteund door de inspectie. De inspectie beoordeelt scholen op basis van een jaarlijks onderzoek en een kwaliteitsonderzoek dat zij tenminste één keer per vier jaar uitvoert. Bij dit laatste onderzoek vindt er ook een schoolbezoek plaats. Op de website van de inspectie kunt u ook de beoordelingen van scholen vinden.

In 2019 heeft de onderwijsinspectie geen enkele locatie van het Calvijn College bezocht. Het jaarlijkse onderzoek resulteerde voor alle locaties in een voldoende.

Excellente School 
Op 21 januari 2019 ontving het Calvijn College het predicaat Excellente School voor vmbo gemengd/theoretisch Krabbendijke Appelstraat en havo Goes. Het predicaat geldt voor drie jaar. Inmiddels hebben havo Goes en de locaties Krabbendijke Appelstraat en Kerkpolder het predicaat.

 

Elsevier-onderzoek
In januari 2020 verscheen het rapport Beste scholen 2020. Onze afdelingen havo Goes en vmbo-gt Tholen ontvingen het predicaat Superschool.

 

Vmbo-vakwedstrijden
Er worden jaarlijks tal van regionale en landelijke vmbo-vakwedstrijden georganiseerd. Meest in het oog springend zijn die van Skills Talents. Ook in 2019 namen weer veel van onze leerlingen deel. Met succes!