3. Onderwijs

3.2 Verhaal uit de praktijk - maatwerk

Jos Hoogesteger, oud-leerling vakhavo:

Vorig jaar behaalde hij zijn diploma vakhavo op het Calvijn College. Nu is hij hbo-student werktuigbouwkunde bij Avans. Jos kijkt positief terug: “De vakhavo sluit goed aan op mijn vervolgopleiding. Ik liep mijn eindstage bij VSS Machinebouw, erg leerzaam. Je bent wekelijks een dag echt op de werkvloer bezig. Ik heb daar aan een profielwerkstuk kunnen werken. Ze hadden een gasflessenwagen van 25 jaar oud, die ik een update heb gegeven. Op locatie Kerkpolder en tijdens stages leer je theorie toe te passen in de praktijk. Veel mensen uit het werkveld zijn enthousiast. Die vinden het een nadeel dat havisten eigenlijk geen praktische kennis hebben. Ik denk wel eens: als ik alleen havo had gedaan, dan zou ik bij bepaalde dingen, zoals draaien en frezen, totaal geen idee hebben waar het over gaat. Je hebt overal een beetje kennis van, dat werkt gewoon in je voordeel. De aansluiting op een technische hbo-opleiding is beter. Ik sta qua praktijkervaring dichter bij medestudenten die het mbo achter de rug hebben.