4. Bedrijfsvoering

4.1 Facilitair beheer

4.1.1 Arbo-beleid

Scholing
In 2019 hebben ehbo’ers en bhv’ers door herhalingstrainingen hun kennis op niveau gehouden. Dit jaar lag bij bhv in het onderdeel brand en ontruiming de nadruk op communicatie tijdens een incident. Ook heeft iedere locatie tenminste één ontruimingsoefening uitgevoerd. 

4.1.2 Vervoer

Excursievervoer
Het excursievervoer is in 2019 verzorgd door AMZ uit Borssele. Dit bedrijf draagt zorg voor vervoer tijdens excursies van het Calvijn College. AMZ is in het bezit van het Keurmerk Touringcarbedrijf. Dit betekent maximale aandacht voor veiligheid en comfort. Met dit bedrijf is in 2017 middels een Europese aanbesteding een contract afgesloten.

Vervoer van en naar school
Ruim 900 leerlingen maken dagelijks gebruik van het openbaar vervoer om van en naar school te reizen. Het openbaar vervoer wordt in Zeeland verzorgd door Connexxion. Mede om een scherpe abonnementsprijs te bedingen is het scholierenvervoer van alle scholen in Zeeland ondergebracht in de Stichting Scholierenvervoer Zeeland. Periodiek vindt er overleg plaats tussen de vervoerder en de stichting.

4.1.3 Huisvesting

Algemeen
Het Calvijn College heeft 7 gebouwen in gebruik, te weten 1 in Middelburg, 3 in Goes, 2 in Krabbendijke en 1 in Tholen. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 is in Middelburg het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Een ander wat groter project in 2019 was de renovatie van tien lokalen op locatie Goes Klein Frankrijk.


Voor het beheer van de gebouwen is een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) opgesteld voor de locaties Goes, Krabbendijke en Tholen. De MJOP voor de locatie Middelburg dient in verband met de nieuwbouw nog opgesteld te worden. Voor het beheer van de MJOP wordt gebruik gemaakt van Ultimo FMIS.