4. Bedrijfsvoering

4.2 Ict & planning

In 2019 is de voorbereiding voor het nieuwe datacenter afgerond. Zoals we in de afdelingsplannen opgenomen hadden is er in 2019 een plan opgesteld voor vervanging in 2020.

Het mt heeft in 2018 besloten af te zien van de plannen om elke leerling van een eigen device te voorzien. In plaats daarvan is het aantal beschikbare laptops voor het onderwijs met 230 uitgebreid. In totaal zijn er nu 661 laptops en 286 pc’s beschikbaar voor het onderwijs. Hierdoor is de noodzaak vervallen om de dienstverlening op de locatie van de afdeling uit te breiden en de reactietijd naar 2 uur te brengen, zoals we in onze plannen hadden opgenomen. Om dezelfde reden hoefde ook de capaciteit van de Wifi niet uitgebreid te worden.

In 2019 hebben alle docenten een laptop gekregen en zijn de vaste pc’s op de bureaus in de lokalen weggehaald. Deze pc’s zijn gebruikt voor vervanging van de verouderde SunRays die volgens plan in 2019 vervangen moesten worden.

Ons informatiesysteem CCIS is volgens plan in het achterliggende jaar geoptimaliseerd en verplaatst naar Azure. Enkele onderdelen moeten nog geoptimaliseerd worden. Omdat we nog niet scherp hebben of we de jaartaken en de formatie in CCIS blijven doen of naar Zermelo zullen verplaatsen, zijn deze onderdelen nog niet aangepast.

Voor de roosterafdeling is Zermelo in gebruik genomen. In 2019 hebben we een testomgeving voor Krabbendijke Kerkpolder opgezet, zodat we zomer 2020 ook voor deze locatie de overstap kunnen maken.     

4.2.1 Cybersecurity

In 2019 is een eerste analyse gedaan op de risico’s die we lopen op het gebied van cybersecurity. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen valt niet uit te sluiten dat we te maken krijgen met aanvallen van buitenaf op ons systeem. De gevolgen daarvan kunnen aanzienlijk zijn. In 2019 is besloten om deze risico’s te accepteren en hiervoor geen verzekering af te sluiten. De ontwikkelingen op dit gebied worden nauwlettend gevolgd.