4. Bedrijfsvoering

4.3.4 Onderzoek in de school

Inherent aan een school met het vaandel ‘Waar we samen leren’ is een onderzoekende houding. Het Calvijn College is een lerende school. In 2019 heeft onder meer de vraag de aandacht hoe we hier binnen de school vorm aan geven.

Via het lectoraat Onderwijsexcellentie VO van de HZ worden ontwikkelingen naar formatief evalueren op de locatie Krabbendijke Appelstraat gemonitord. We participeren in dit lectoraat en zijn zo onder meer betrokken bij onderzoek naar de begeleiding van profielwerkstukken.

Via het interne nieuwsportaal delen we kennis vanuit onderwijskundig onderzoek met collega’s.