4. Bedrijfsvoering

4.4.1 Ontwikkelingen

In 2019 is er een aantal ontwikkelingen in gang gezet die als doel hebben om de kwaliteitszorg meer gestructureerd te laten verlopen. Zo is er een kwaliteitskalender ontwikkeld waarin alle kwaliteitsonderzoeken die plaatsvinden in de school, een plaats hebben gekregen. In één overzicht is nu duidelijk wanneer bijvoorbeeld de tevredenheidsonderzoeken plaatsvinden en wie het onderzoek uitvoert. Ook is er een poster ontwikkeld, ter bevordering van de kwaliteitscultuur, die gebruikt kan worden om met elkaar belangrijke kwaliteitsprincipes te bespreken, zoals planvorming, evalueren, monitoren en borging.

Ook in 2019 was toetsing en evalueren een belangrijk thema in de kwaliteitszorg. Op het Calvijn College hebben we de eerste stappen gezet om te komen tot toetsbeleid, is er een reglement commissie van beroep gekomen en zijn audits met het thema ‘examinering’ opgenomen in de kwaliteitskalender.

We mogen met dankbaarheid terugkijken op de onderwijsresultaten die in 2019 behaald zijn. Veel leerlingen mochten een diploma in ontvangst nemen en het gemiddelde examencijfer was het hoogste van de provincie Zeeland.

De Code Goed Onderwijsbestuur wordt gehandhaafd op het Calvijn College. De bijbehorende stukken zijn op de website gepubliceerd. In 2019 is er nog een wijziging in het reglement college van bestuur, dit vanwege de verandering van een tweehoofdig naar een eenhoofdig college van bestuur.