1. Profiel

Personen

College van bestuur

Het college van bestuur (cvb) heeft naast bestuurlijke taken ook de algemene leiding van het Calvijn College. Het bestond in 2020 uit:

 • J. Bakker, voorzitter


Schoolbrede afdelingen

 • financiën & beheer – M.A.G. Eerland, afdelingshoofd
 • ict & planning – A.M. Verwijs, afdelingshoofd
 • personeel & communicatie – mw. J. Krijger-Meijaard, afdelingshoofd
 • leerlingondersteuning – A. Heger, teamleider expertiseteam


Managementteam

Het managementteam (mt) bestond in 2020 uit het college van bestuur en de locatiedirecteuren. Dit betrof de volgende personen:

 • J. Bakker, voorzitter college van bestuur
 • W.H.L. Westenberg, directeur onderwijs (schoolbreed)
 • C.J. van Duivendijk, locatiedirecteur Krabbendijke Appelstraat, Goes Noordhoeklaan en Goes Stationspark
 • G.E. Kamerik, locatiedirecteur Goes Klein Frankrijk
 • P.M. Kunst, locatiedirecteur Tholen en Krabbendijke Kerkpolder
 • G.A. Terlouw, locatiedirecteur Middelburg


Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op de manier waarop het college van bestuur leiding geeft aan de schoolorganisatie. De rvt vormt ook het bestuur van de schoolvereniging. De raad bestond in 2020 uit:

 • G. van Kralingen, Middelburg (voorzitter)
 • A. Dieleman, Goes
 • J.J. van den Dorpel, Oosterland
 • C. den Hartog, Sint-Maartensdijk
 • J.J. Hoekman, Kruiningen
 • J.M. Krijger, Borssele (penningmeester)
 • ds. W. Meijer, Tholen (secretaris)
 • P. Moens, Middelburg
 • C.L. van de Wege, Krabbendijke


Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) van het Calvijn College wil een positief-kritische gesprekspartner zijn van het college van bestuur. Het is de taak van de mr om te adviseren over of in te stemmen met voorstellen van het bestuur voor het beleid. Er wordt daarbij gelet op de gevolgen voor personeel, ouders en leerlingen van de school. Daarom zijn deze groepen ook alle drie vertegenwoordigd in de mr.

De samenstelling per start van het schooljaar 2020-2021:

Personeel

 • A.A. Bastiaanse (plv. voorzitter) - locatie Goes
 • C.M. de Bel - locatie Middelburg
 • D. Guiljam – locatie Krabbendijke Appelstraat
 • G.R.J. van Heukelom - locatie Krabbendijke Kerkpolder
 • A. van Moolenbroek (vervanging J.M. Krijger) – onderwijsondersteunend (OOP)
 • Mw. H.G. Roggeveen-de Meyer (secretaris) - locatie Tholen
 • M.J. Sturm - onderwijsondersteunend (OOP)
 • M. Wisse - voorzitter (p)mr – locatie Goes

Ouders

 • P.L. Wiskerke - locatie Middelburg
 • A. den Braber - locatie Tholen
 • mw. J. Stouten - locatie Goes
 • H. van der Meijden - locatie Krabbendijke

Leerlingen

 • Thamar Kleppe - leerlingenraad Goes
 • Elize Bakker – leerlingenraad Goes
 • Nathan Sturm - leerlingenraad Middelburg
 • Anne-Myrthe van Gelder - leerlingenraad Krabbendijke Appelstraat

 

Relevante nevenfuncties college van bestuur:

 • J. Bakker - Commissaris Erdee Media Groep (bezoldigd)