2. Beleid

2.1 Strategie

Het motto van het strategisch beleidsplan 2018-2022 is ‘Leren is vooruitzien’. De periode van vier jaar is lang en om halverwege ook de plannen te analyseren, hebben we gekozen om deze periode op te delen in een schoolplan voor 2018–2020 en voor 2020–2022. We zijn nu aan het einde van het eerste schoolplan gekomen. Circa zestig procent van de onderdelen en doelen zijn afgerond en circa 40% krijgt dus een vervolg in het nieuwe schoolplan, omdat dat nog in ontwikkeling is.  

We richten ons met schoolplan 2020-2022 op het continueren van de gekozen focuspunten vanuit het strategisch beleidsplan, waaronder vorming, uitdagend onderwijs, deskundige docenten en leerlingondersteuning.

We hebben de afgelopen twee jaar bij het werken aan de gekozen focuspunten ervaren dat het gezamenlijk werken aan de onderliggende activiteiten zowel de verbinding met ons reformatorische school-zijn verdiept als de kwaliteit van ons onderwijs versterkt. Het streven is om hier op een professionele manier, samen met ouders, kerken en onze partners de komende twee jaar mee verder te gaan.   

Verder is het voor de toekomstbestendigheid van onze school noodzakelijk om het schoolbrede project Anders Vooruit (zie 2.2) onderdeel te laten zijn van het nieuwe schoolplan. Het doel van dit project is het realiseren van strategische onderwijsdoelen die hand in hand gaan met het oplossen van een aantal structurele knelpunten in de onderwijsorganisatie en de bedrijfsvoering. Bij het werken aan al deze zaken weten we de interne en externe steun en expertise te vinden die we nodig hebben voor ons ideaal. Andersom delen we zelf ook onze kennis en dragen op een positieve manier bij aan het (reformatorisch) onderwijs en de samenleving.