2. Beleid

2.2 Ontwikkelingen

Sterk techniekonderwijs Zeeland

Net als veel andere regio’s in het land kampt Zeeland met een personeelstekort in de technische sector. Om voor de toekomst dit tekort te verkleinen of zelfs op te lossen zijn Zeeuwse vmbo-scholen, het mbo en het bedrijfsleven in de Oosterschelderegio nog intensiever met elkaar gaan samenwerken. In januari 2020 is het project Sterk Techniek Onderwijs (STO) fase 2 van start gegaan. Een initiatief voor sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat beter aansluit op de behoeften en wensen vanuit het bedrijfsleven.

De ambities voor dit project richten zich op drie thema’s:

  1. versterken van de beroepspraktijk in de technische profielen (binnen en buiten de school);
  2. versterken van het loopbaanleren in de onderbouw van het vmbo bb/kb/gl en in de niet-technische profielen en leerwegen;
  3. intensiveren van de samenwerking in de keten vmbo-mbo.

 

Langzaam zien we ook in onze school de resultaten. Van goed onderhouden machines, laserprinters, techniekinstructeurs, tot leerlingen die (nog) enthousiast zijn geworden voor techniek.

Project Anders Vooruit

Om onze school toekomstbestendig te maken zijn we voor het tweede schooljaar intensief bezig met het schoolbrede project Anders Vooruit. Met een team van docenten, ondersteunend personeel en schoolleiding zijn we wekelijks en procesmatig bezig aan onze opdracht. Op drie fronten (onderwijs, organisatie en financiën) zijn we met interne en externe deskundigen vanuit onze missie en visie mogelijke routes en vernieuwingen aan het uitwerken, die passen bij het DNA van onze school. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Vanuit een gezamenlijk opgesteld uitgangspuntenverhaal (Ons Verhaal) zijn voor iedere afdeling onderwijskundige streefbeelden en concreet omschreven adviezen geformuleerd voor wat betreft taakbeleid, financiële optimalisatie, aansturing en organisatie vanuit de vaksecties, professionalisering van docenten, determinatie, etc. Vanaf aanstaand schooljaar kunnen de teams op de verschillende locaties en de schoolbrede werkgroepen hier verder mee aan de slag gaan.

Project doorgaande leerlijn 

Het afgelopen jaar is er vanuit dit project verder gewerkt aan het schrijven van vakleerplannen van secties in de avo-vakken van vmbo/havo/vwo. Naast de vakinhoudelijke zaken moeten in deze plannen identiteit, vorming en toetsing ook een duidelijk plek krijgen. Door de uniformiteit in proces en product en intensieve projectaansturing komen de doorgaande leerlijnen steeds beter in beeld. Afstemming tussen locaties met dezelfde stream of afdeling is wenselijk voor een optimale aansluiting van ons onderwijs en een goede overgang van de leerling.

Covid-19

Op het moment van afronden van dit bestuursverslag zitten we helaas nog midden in de crisis die het gevolg is van Covid-19. De praktische gevolgen voor onze school zijn groot. Het doet onwerkelijk aan om onze school niet te zien bruisen door de aanwezigheid van alle leerlingen. Er wordt een enorme inspanning geleverd om het afstandsonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. We hopen en bidden dat de situatie aanstaand schooljaar enigszins genormaliseerd zal zijn, maar zeker ook hierin geldt; Deo Volente!