2. Beleid

2.4 Uitgelicht - identiteit

De Bijbel centraal


Reformatorisch basisonderwijs Zeeland en Calvijn College trekken samen op om Bijbellezen te stimuleren.

Waarom?
Bijbellezen brengt ons bij het wezen van ons bestaan en doel van ons leven en hiernamaals. Het doet de actualiteit en de tijd verstaan en geeft richting bij het maken van keuzes. Het vormen van onze leerlingen tot christelijke burgers in gezin, kerk en maatschappij, is een kerntaak van het reformatorisch onderwijs.

 

Hoe?
Technisch en begrijpend lezen van de Bijbel doet leerlingen van groep 7/8 én leerlingen van het Calvijn College de tijd verstaan. Betrokken leerkrachten/docenten maken gebruik van informatie van het Reformatorisch Dagblad via bmudagopening.nl. Daarbij worden de Bijbel met uitleg, de kanttekeningen en de psalmen (met ondersteuning) aangereikt.


Wat?
Basisonderwijs: in het middagprogramma wordt gericht uit de Bijbel gelezen en gebruikgemaakt van de bmu-site. Calvijn College: bij de dagopening en tijdens lessen wordt gebruikgemaakt van de bmu-site. Een pilot draait tot de voorjaarsvakantie en geeft tussentijds positieve reacties.

 

Concrete invulling?

Onder meer de volgende thema’s kwamen aan bod: wel of niet vaccineren; ranglijst na christenvervolging; rellen na avondklok; groen genoeg?; wit als sneeuw; lijdenstijd en veertigdagentijd; juist in coronatijd gaat het Evangelie door; een jaar corona.

In de klas wordt een Bijbelgedeelte gelezen, worden enkele gespreksvragen aangereikt ten behoeve van het gesprek met leerlingen en kan een psalm worden gezongen. Het is de bedoeling dat het project na de pilotperiode wordt uitgerold over alle reformatorische scholen in onze provincie.