3. Onderwijs

3.1 Onderwijsresultaten

3.1.1 Verantwoording

De website www.scholenopdekaart.nl maakt – onder meer aan de hand van cijfers van DUO en de onderwijsinspectie - duidelijk hoe scholen presteren op zaken als tevredenheid, veiligheid en onderwijsresultaten. De website maakt het mogelijk te vergelijken met het landelijke gemiddelde en andere scholen.

3.1.2 Examenresultaten

In onderstaande tabel zijn de slagingspercentages te zien van de afgelopen vijf jaren. Onze school laat een continue lijn zien waarin we op of boven het landelijk gemiddelde presteren. In het schooljaar 2019-2020 hebben er geen centrale examens plaatsgevonden. In onderstaande tabel zijn de gegevens over 2020 dus gebaseerd op de schoolexamens.

3.1.3 Waardering

Onderzoek inspectie
Het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs wordt ondersteund door de inspectie. De inspectie beoordeelt scholen op basis van een jaarlijks onderzoek en een kwaliteitsonderzoek dat zij tenminste één keer per vier jaar uitvoert. Bij dit laatste onderzoek vindt er ook een schoolbezoek plaats. Op de website van de inspectie kunt u de beoordelingen van scholen vinden.

In 2020 heeft de onderwijsinspectie geen enkele locatie van het Calvijn College bezocht. Het jaarlijkse onderzoek resulteerde voor alle locaties in een voldoende.


Elsevier-onderzoek

In januari 2020 verscheen het rapport Beste scholen 2020. Onze afdelingen havo Goes en vmbo-gt Tholen ontvingen het predicaat Superschool.