4. Bedrijfsvoering

4.2 Ict & planning

In 2020 is volgens plan de laatste fase van de vernieuwing van het Windows-netwerk afgerond


Telefonie en beamers

Volgens plan zijn de mobiele telefoons van directeuren, teamleiders en een aantal stafmedewerkers vervangen. We hebben onze vaste telefonie omgezet naar bellen via Microsoft Teams. Hiermee besparen we kosten en kunnen we integratie van intern en extern bellen nog beter faciliteren, zonder alle medewerkers een eigen telefoon te geven.

Om begrotingstechnische redenen isgekozen voor vervanging van slechts een deel van de beamers.

SharePoint en ELO

In 2020 is volgens plan het grootste deel van het SharePoint aangepast. Daarnaast is een behoorlijk deel van de opslag verplaatst naar Microsoft Teams.

De ELO van Magister zal volgens plan in schooljaar 2021-2022 buiten gebruik gesteld worden. In plaats daarvan zal voor alle klassen en lesgroepen Teams ingezet gaan worden.

Informatiesysteem en roosterprogramma

In ons informatiesysteem CCIS zijn enkele kleinere projecten uitgevoerd. Deze hadden te maken met het beschikbaar stellen en administreren van de leerlingenkluisjes in verband met het smartphoneverbod en met de interne jaarplanning.

Op locatie Krabbendijke Kerkpolder is volgens plan het roosterprogramma Zermelo in gebruik genomen. Sinds zomer 2020 worden alle roosters en roosterwijzigingen vanuit één centraal punt in Goes gerealiseerd.

Beveiliging

Vanaf de voorjaarsvakantie is er een strikter beveiligingsbeleid van toepassing en is tweewegauthenticatie voor personeel aangezet. Hiermee hebben we het beveiligingsbeleid op een acceptabel niveau gebracht.

In 2020 is volgens plan weer een analyse gedaan met betrekking tot de risico’s op het terrein van cybersecurity. De risico’s zijn groter geworden en de gevolgen eveneens. Eind 2020 is besloten een nieuwe afweging te maken of een cybersecurityverzekering af te sluiten. Dit is nog niet afgerond.