4. Bedrijfsvoering

4.3.4 Onderzoek in de school

Inherent aan een school met het vaandel ‘Waar we samen leren’ is een onderzoekende houding. Het Calvijn College is een lerende school. In 2020 heeft onderzoeksmatig werken een structurele inbedding gekregen binnen de nieuwe schoolbrede afdeling ‘Onderwijs, professionalisering en onderzoek’. We doen bijvoorbeeld zelf onderzoek naar plaatsing en begeleiding van leerlingen in stream 4.

Via het lectoraat Onderwijsexcellentie VO van de HZ worden ontwikkelingen naar formatief evalueren op de locatie Krabbendijke Appelstraat gemonitord. We participeren in dit lectoraat en zijn zo onder meer betrokken bij onderzoek naar de begeleiding van profielwerkstukken.

Via het interne nieuwsportaal delen we kennis vanuit onderwijskundig onderzoek met collega’s en verbinden we kennis uit onderzoek aan ontwikkelingen in de school.