4. Bedrijfsvoering

4.4.1 Ontwikkelingen

In 2020 zijn we verdergegaan met de ontwikkelingen die in gang gezet zijn in 2019. Zo hebben we schoolbreed een onderdeel van de kwaliteitszorgkalender uitgevoerd: de zelfevaluatie. Alle locaties hebben een zelfevaluatie uitgevoerd met het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie als uitgangspunt. Dit had verschillende doelen, onder andere om er als locatie van te leren en als team zich goed te verdiepen in de onderwijskwaliteit van de eigen locatie.

 

Nieuw in 2020 was ook de kwaliteitszorgwebsite, die is gekoppeld aan de kwaliteitszorgkalender. Deze is nog in ontwikkeling en wordt de komende tijd verder gevuld aan de hand van de pdca-cyclus: plannen, acties, evaluaties en de uitkomsten daarvan zijn dan per onderwerp terug te vinden op de website. Tevens biedt de website een snel toegankelijk protocollenboek en alle beleidsdocumenten die in de school van toepassing zijn.

We mogen met dankbaarheid terugkijken op de onderwijsresultaten die in 2020 behaald zijn. ondanks dat het centraal examen niet doorgegaan is, mochten bijna alle leerlingen een diploma in ontvangst nemen.

De Code Goed Onderwijsbestuur wordt gehandhaafd op het Calvijn College. De bijbehorende stukken zijn op de website gepubliceerd.