4. Bedrijfsvoering

4.5 Communicatie

Corona

In onze communicatie ging het in 2020 vaak over corona en afstandsonderwijs. Communicatie was uiteraard betrokken in de informatievoorziening naar doelgroepen, waarvoor aparte kanalen zijn ingericht. Voor externen de pagina calvijncollege.nl/coronavirus en voor ouders/leerlingen en personeel een portaal afstandsonderwijs. Om doelgroepen een hart onder de riem te steken in een enerverende tijd werden acties georganiseerd. Ouders/leerlingen ontvingen een bemoedigende ansichtkaart en personeelsleden een emmer met tulpen en chocola.


Smartphonevrije school

Per schooljaar 2020-2021 werd het Calvijn College een smartphonevrije school. De introductie van het beleid ‘Thuis of in de kluis’ ging gepaard met een campagne ‘Samen leren doen we zonder smartphone’. Een attractieve video, waarin een oud-leerling uitlegt wat het je oplevert om even smartphonevrij te zijn, werd vertoond in de mentorles. Ook flyers, posters en spandoeken brachten de boodschap. We kunnen terugzien op een voorspoedige implementatie van dit nieuwe beleid.

Werving groep 8-leerlingen

In december ging een nieuwe wervingscampagne van start gericht op groep 8-leerlingen en hun ouders/verzorgers. De kernboodschap werd ondersteund met drie campagneplaten, die ieder iets laten zien van het school-DNA. Dat is overigens iets geherformuleerd, waarbij het blijft gaan om vorming, maatwerk en betrokkenheid. Deze boodschap kwam terug in onder meer een informatiegids, video (met leerlingvlog) per schoollocatie, groep 8-posters en roll-upbanners. Ook werd per schoollocatie voor groep 8-leerlingen een creatieve vouwposter ontwikkeld die de onderwijsstructuur presenteert. In het (online) adverteren legden we sterk de focus op de eigen achterban.


Online open dagen

Omdat het vanwege corona niet mogelijk was ouders van groep 8-leerlingen op school te ontvangen, organiseerden we online open dagen. De manier waarop hier vorm aan werd gegeven, verschilde per locatie. Diverse locaties verzorgden en webinar, iedere locatie verzorgde live beantwoording van vragen. Ook presenteerden we op de website informatieve en promotievideo’s.

Personeelswerving

Het probleem van het lerarentekort gaat het Calvijn College niet voorbij. In zijn algemeenheid adverteren we dan ook vaker dan voorheen in het kader van personeelswerving. Ook is het Calvijn College aangesloten bij de initiatieven Endanbenjeleraar.nl en Lesgeveninzeeland.nl (Regionale Aanpak Lerarentekort).

Media

Naast de reguliere persaandacht, waren er in 2020 ook weer perscontacten over identiteitsgerelateerde onderwerpen, zoals identiteitsverklaringen in het reformatorisch onderwijs en vaccinatie tegen corona. De directieleden en voorzitter college van bestuur volgden vlak voor de start van schooljaar 2020-2021 een intensieve mediatraining.