6. Bijlagen

6.1 Klachtenafhandeling

Onze school heeft een klachtenregeling. Deze is er zowel voor ouders als voor personeel. Wanneer een klacht niet in goed overleg met de directbetrokkene kan worden opgelost, wordt de klacht behandeld volgens deze regeling. Dit kan uitmonden in een officiële klacht bij de klachtencommissie. In 2019 is geen enkele klacht ingediend bij deze commissie.

Binnen de school fungeren twee personen als vertrouwenspersoon klachtenregeling: de heer A.T.W. de Mik en mw. N. Fierloos-de Groot.

Klachten in 2020  

Er zijn dit jaar diverse vragen en klachten bij de vertrouwenspersonen klachtenregeling binnengekomen. De vragen en klachten gingen onder andere over conflicten en miscommunicatie. Dit laatste betrof met name de communicatie tussen leerlingen en school en tussen ouders en school. Er zijn gesprekken gevoerd en er is advies gegeven. Tot op heden zijn vrijwel alle aangedragen zaken in ieders belang en naar tevredenheid opgelost, terwijl er twee officiële klachten ingediend zijn bij de klachtencommissie.