1. Profiel

1.4 Aantal leerlingen

Het aantal leerlingen op onze school schommelt al jaren rond de 3.000. Per schooljaar 2021-2022 volgen 3.097 leerlingen onderwijs aan het Calvijn College. In de tabel hieronder de aantallen per 1 oktober. 

Vavo

Bovenstaande aantallen zijn inclusief vavo-leerlingen. Zij dienen nog een traject of enkele certificaten te behalen om het einddiploma te behalen. Bij havo en vwo zijn er ook profielwisselaars: leerlingen die, om naar de vervolgopleiding van hun keuze te kunnen doorstromen, nog een of twee aanvullende vakken moeten volgen.

Aantal vavo-leerlingen per schooljaar:

  • 2018-2019: vmbo: 1, havo: 6, vwo: 3
  • 2019-2020: vmbo: 1, havo: 3, vwo: 4
  • 2020-2021: vmbo: 0, havo: 2, vwo: 1
  • 2021-2022: vmbo: 0, havo: 3, vwo: 0