2. Beleid

2.4 Uitgelicht - identiteit

Bijbel en actualiteit

Reformatorisch basisonderwijs Zeeland en Calvijn College trekken ook in 2021 samen op om Bijbellezen te stimuleren.

Waarom?
Bijbellezen brengt ons bij het wezen van ons bestaan en doel van ons leven en hiernamaals. Het doet de actualiteit en de tijd verstaan en geeft richting bij het maken van keuzes. Het vormen van onze leerlingen tot christelijke burgers in gezin, kerk en maatschappij, is een kerntaak van het reformatorisch onderwijs.

Hoe?
Technisch en begrijpend lezen van de Bijbel doet leerlingen van groep 7/8 én leerlingen van het Calvijn College de tijd verstaan. Betrokken leerkrachten/docenten maken gebruik van informatie van het Reformatorisch Dagblad via bmudagopening.nl. Daarbij worden de Bijbel met uitleg, de kanttekeningen,  de psalmen (met ondersteuning) en toelichting aangereikt.

Wat?
Basisonderwijs: in het middagprogramma wordt gericht uit de Bijbel gelezen en gebruikgemaakt van de BMU-site. Calvijn College: bij de dagopening en tijdens lessen wordt gebruikgemaakt van de bmu-site.   

Concrete invulling?
Onder meer de volgende thema’s kwamen aan bod: wel of niet vaccineren; ranglijst na christenvervolging; rellen na avondklok; groen genoeg?; wit als sneeuw; lijdenstijd en veertigdagentijd; juist in coronatijd gaat het Evangelie door; een jaar corona; geloof prinses Amalia niet puur privé; leren van Van der Vlies.

In de klas wordt een Bijbelgedeelte gelezen, worden enkele gespreksvragen aangereikt ten behoeve van het gesprek met leerlingen en kan een psalm worden gezongen.

 

Bijbel en smartphone

Naast bovenstaand project zijn we na de zomervakantie 2021 ook gestart met het volgende onderdeel: Bijbel en smartphone. Het streven is nadrukkelijk: uitstel van aanschaf van dit apparaat. Tevens willen we ook meenemen hoe het apparaat wel verantwoord gebruikt kan worden. De groepen 7 en 8 van het PO en de klassen 1 en 2 van het VO nemen deel aan dit project. Uiteraard motiveren we dit alles vanuit de Bijbelse grondslag.

We willen van meet af aan ook het gezin en de kerk hierin betrekken, zodat het draagvlak wordt vergroot en de samenwerking een diepere dimensie krijgt.