4. Bedrijfsvoering

4.1 Facilitair beheer

4.1.1 Arbo-beleid

Scholing
In 2021 was het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om de herhalingen van EHBO en bhv geheel uit te voeren. Bij hetgeen mogelijk was bij het herhalen van EHBO lag de nadruk op het herhalen van theorie. Ook heeft iedere locatie tenminste één ontruimingsoefening uitgevoerd. 

Risico-inventarisatie
In 2021 is voor alle locaties de risico-inventarisatie (rie) voor het materiële deel van de arbo uitgevoerd. Voor het opstellen van de rie wordt gebruik gemaakt van de tool Arboscan VO van Voion. Vanuit deze tool wordt een plan van aanpak opgesteld waarmee we de komende jaren aan de slag gaan.

4.1.2 Vervoer

Excursievervoer
Het excursievervoer is in 2021 verzorgd door AMZ uit Borssele. Dit bedrijf draagt zorg voor vervoer tijdens excursies van het Calvijn College. Omdat het contract met AMZ in oktober 2021 ten einde was, is er voor het excursievervoer een Europese aanbesteding uitgevoerd. Deze aanbesteding is opnieuw aan AMZ uit Borssele gegund.

Vervoer van en naar school
Ruim 900 leerlingen maken dagelijks gebruik van het openbaar vervoer om van en naar school te reizen. Het openbaar vervoer wordt in Zeeland verzorgd door Connexxion. In 2021 is de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten beëindigd en wordt er gereisd op het zogenaamde kilometertarief.

4.1.3 Huisvesting

Algemeen
Het Calvijn College heeft zeven gebouwen in gebruik: een in Middelburg, drie in Goes, twee in Krabbendijke en een in Tholen. Op alle locaties is het reguliere onderhoud uitgevoerd en zijn hier en daar kleine aanpassingen gedaan.

Klein Frankrijk
De bestaande integratiegroep (IG) op deze locatie was te klein. We hebben de IG uitgebreid door het opnieuw indelen van de bestaande ruimten en het toevoegen van het oude verzorgingslokaal 126 Aan de IG. Alle betrokken leerlingen en medewerkers kunnen nu bij elkaar hun lessen volgen en/of hun werk doen.

Krabbendijke Appelstraat
Dit jaar is het buitenschilderwerk uitgevoerd in 2022 wordt nog een deel afgemaakt omdat de buitentemperatuur te laag en luchtvochtigheid te hoog werden. Ook zijn een 7stuks buitendeuren vernieuwd. De ontruimingsinstallatie is in zijn geheel vernieuwd en waar nodig uitgebreid. De ruimte akoestiek van de gymzaal is verbeterd door het aanbrengen van akoestische wandplaten.

Krabbendijke Kerkpolder
De 3 bestaande noodlokalen zijn vernieuwd. Gezien het groeiende leerlingaantal kunnen we niet zonder deze lokalen. De nieuwe lokalen voldoen aan de huidige eisen van isolatie en ventilatie. De ontruimingsinstallatie is in zijn geheel vernieuwd en waar nodig uitgebreid.