4. Bedrijfsvoering

4.2 Ict & planning

In 2021  waren er geen grote projecten voorzien.

Vervanging beamers
In 2021 zouden de beamers in de lokalen vervangen worden. In de loop van het jaar is echter besloten dit niet te doen op dit moment en een proces in gang te zetten om alle lokalen te voorzien van touchscreens. Daarom hebben we slechts 15 beamers die echt niet meer voldeden vervangen.

SharePoint en ELO
De verplaatsing van SharePoint-sites naar Teams, die in 2020 gestart is, is ook in 2021 doorgegaan. We doen dit op een rustige manier en op een natuurlijk moment. Alle sites zijn inmiddels verplaatst, met uitzondering van de sites van de zorg.

In de zomer van 2021 is de ELO van Magister buiten gebruik gesteld en is de functionaliteit overgenomen door Microsoft Teams.

Informatiesysteem
In ons informatiesysteem CCIS zijn enkele kleine projecten uitgevoerd. Vooral de informatiepagina van centrale dienst leerlingenzorg (CDL) is herzien. Daarnaast is een controle ingebouwd om de personeelsgegevens uit de verschillende systemen met elkaar te kunnen vergelijken en verschillen inzichtelijk te maken.

We voorzagen een redelijk groot project om de jaarlijkse formatie (toekenning van lessen en taken aan medewerkers) en de jaartaken uit ons eigen systeem te halen en te verplaatsen naar roostersysteem Zermelo. In de loop van het jaar is besloten Zermelo nog niet in 2021 hiervoor in gebruik te nemen, waardoor dit project niet uitgevoerd is.

Beveiliging
Beveiliging wordt een steeds belangrijker onderdeel van ons werk. We krijgen regelmatig afschrikwekkende voorbeelden te horen van scholen en bedrijven die gehackt worden of waar de systemen of data van wordt gegijzeld. We hebben in 2021 gedaan wat in ons vermogen lag om dit te voorkomen. Externe partijen zijn ingeschakeld om ons scherp te houden. Intern hebben we de toegangsrechten tegen het licht gehouden en in een matrix vastgelegd. Daarmee kunnen we beter in beeld houden wat er gebeurt en door wie.