4. Bedrijfsvoering

4.3.1 Beleid en ontwikkeling

Personeelsbeleid

Het Calvijn College is een reformatorische school en heeft een duidelijke grondslag en identiteit. Gelet hierop vinden we persoonlijke vorming en identitaire ontwikkeling van groot belang. Ieder onderschrijft de identiteit en is gemotiveerd haar vorm te geven en uit te dragen. Daarnaast wordt de cultuur gekenmerkt door actief en onderzoekend leren en diepgaande gesprekken over het onderwijs. Uitgangspunt is dat de professionele ontwikkeling gekoppeld is aan onderwijskundige hoofdthema’s.


Lerarentekort

Het lerarentekort gaat het Calvijn College niet voorbij. We merken dat het voor verschillende vakken lastig is om vacatures vervuld te krijgen. Naast de externe werving is er structurele aandacht voor interne werving in bovenbouw havo/vwo. Een coördinator brengt op verschillende manieren de mogelijkheid van het leraarschap bij leerlingen voor het voetlicht. Het Calvijn College participeert in Endanbenjeleraar, een project van reformatorische scholen, en RAL (Regionale Aanpak Lerarentekort).