4. Bedrijfsvoering

4.4.1 Ontwikkelingen

In 2021 zijn we verdergegaan met de ontwikkelingen die in gang gezet zijn in 2020. Eerder hebben alle locaties een zelfevaluatie uitgevoerd met het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie als uitgangspunt. Dit had verschillende doelen, onder andere om er als locatie van te leren en als team zich goed te verdiepen in de onderwijskwaliteit van de eigen locatie.

Wederzijdse bezoeken
Nieuw dit jaar was dat we wederzijdse bezoeken bij elkaar zouden uitvoeren om de zelfevaluatie te verifiëren en als locaties van elkaar te leren. Een dergelijk bezoek bestaat uit verschillende gesprekken met de schoolleiding, personeelsleden en leerlingen en een aantal lesobservaties. De daadwerkelijke uitvoering van dit plan is door omstandigheden nog niet gelukt, omdat de geplande bezoeken wegens ziekte niet door konden gaan.

Documentenbibliotheek
Verdere stappen in de kwaliteitszorg zijn de borging van alle schoolbrede documenten in een documentenbibliotheek en een duidelijk protocollenboek. Het doel van de documentenbibliotheek is dat alle documenten op een eigen vaste en herkenbare plek komen, dat alleen de laatste en vastgestelde versie -door bestuur of MR- beschikbaar is en dat een melding ervoor zorgt dat de geldigheidsduur van de documenten niet overschreden wordt, maar het document tijdig herzien wordt. De ontwikkeling van het protocollenboek met alle protocollen op dezelfde manier opgebouwd en vormgegeven, is ingezet en wordt in 2022 afgerond.

Onderwijsresultaten
We mogen met dankbaarheid terugkijken op de onderwijsresultaten die in 2021 behaald zijn. Ondanks alle maatregelen en lesuitval of digitale lessen als gevolg daarvan, mochten bijna alle leerlingen een diploma in ontvangst nemen en hebben we mooie slaagpercentages

De Code Goed Onderwijsbestuur wordt gehandhaafd op het Calvijn College. De bijbehorende stukken zijn op de website gepubliceerd.