4. Bedrijfsvoering

4.4.2 Toetsing en examinering

De kwaliteitsborging van het proces rondom organisatie examinering is op orde en alle essentiële informatie rondom een toetsweek staat in een overzichtelijk draaiboek per toetsruimte, waarbij de bijzonderheden rondom extra faciliteiten per toets aangegeven staan. Ook de taken en verantwoordelijkheden voor de surveillanten, evenals wat te doen bij calamiteiten, staan beschreven. De voorbereidingen betreffende de validatie en borging van de kwaliteit van de toetsen heeft ook dit jaar door de coronacrisis vertraging opgelopen en zal komend jaar verder opgepakt worden zodra het nieuwe toetsbeleid gereed is om geïmplementeerd te worden.