4. Bedrijfsvoering

4.4.3 Visie en toetsbeleid rondom examinering

Het Calvijn College heeft een aantal praktische kaders die het huidige toetsbeleid vormen. Het PTA voldoet bij de meeste vakken steeds beter aan het afsluitende karakter. Bij de uitvraag van het nieuwe PTA 2020-2021 hebben veel vakgroepen het aantal toetsen op voorhand gereduceerd. Er is inmiddels een cultuuromslag in gang gezet richting formatief werken, actief aangestuurd vanuit de projectgroep AV. De geformuleerde visie op schoolexamentoetsen is geïntegreerd in de totaalvisie op onderwijs, leren en toetsing die later dan gepland medio maart 2022 gedeeld en besproken zal worden met de docenten in vakgroepverband. De implementatie hiervan zal gelijklopen met het beleid om schoolexamens vrijwel afsluitend summatief te toetsen.