4. Bedrijfsvoering

4.5 Communicatie

Corona
In onze communicatie ging het in 2021 vaak over corona en afstandsonderwijs. Communicatie was uiteraard betrokken in de informatievoorziening naar doelgroepen. Voor externen vonden deze informatie op de pagina calvijncollege.nl/coronavirus en ouders/verzorgers en leerlingen en personeel op het portaal afstandsonderwijs.

Beleid
Begin 2021 is gewerkt aan een communicatiebeleidsplan voor de langere termijn.

Werving groep 8-leerlingen
In december is gebruik gemaakt van dezelfde wervingscampagne voor groep 8-leerlingen en hun ouders/verzorgers als vorig schooljaar. De kernboodschap werd ondersteund met drie campagneplaten, die ieder iets laten zien van het school-DNA. Het gaat om vorming, maatwerk en betrokkenheid. Deze boodschap kwam terug in onder meer een informatiegids, video (met leerlingvlog) per schoollocatie, groep 8-posters en roll-upbanners. Ook werd per schoollocatie voor groep 8-leerlingen een vouwposter ingezet die de onderwijsstructuur presenteert. In het (online) adverteren legden we sterk de focus op de eigen achterban.

Online open dagen
Omdat het vanwege corona niet mogelijk was ouders van groep 8-leerlingen op school te ontvangen, organiseerden we online open dagen. De manier waarop hier vorm aan werd gegeven, verschilde per locatie. Diverse locaties verzorgden een webinar, iedere locatie verzorgde live beantwoording van vragen. Ook presenteerden we op de website informatieve en promotievideo’s.

Personeelswerving
Het probleem van het lerarentekort gaat het Calvijn College niet voorbij. In zijn algemeenheid adverteren we dan ook vaker dan voorheen in het kader van personeelswerving. Ook is het Calvijn College aangesloten bij de initiatieven Endanbenjeleraar.nl en Lesgeveninzeeland.nl (Regionale Aanpak Lerarentekort).

Media
De persaandacht was dit jaar vooral gericht op vragen rondom corona(maatregelen).