6. Bijlagen

6.1 Klachtenafhandeling

Onze school heeft een klachtenregeling. Deze is er zowel voor ouders als voor personeel. Wanneer een klacht niet in goed overleg met de directbetrokkene kan worden opgelost, wordt de klacht behandeld volgens deze regeling. Dit kan uitmonden in een officiële klacht bij de klachtencommissie. In 2021 is geen enkele klacht ingediend bij deze commissie.

Binnen de school fungeren twee personen als vertrouwenspersoon klachtenregeling: de heer A.T.W. de Mik en mw. N. Fierloos-de Groot.

 

Klachten in 2021

Er zijn in dit jaar geen officiële klachten binnengekomen bij de vertrouwenspersonen klachtenregeling. Wel zijn er incidenteel vragen gesteld door personeel, maar die zijn direct beantwoord of van advies voorzien. Het betrof vooral misverstand in communicatie of zich niet gehoord voelen.