1. Profiel

1.1 Wie zijn wij?

Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap in Zeeland met een breed onderwijsaanbod van pro tot en met gymnasium, zeven locaties en ruim drieduizend leerlingen. Typisch Calvijn College is: een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere, christelijke identiteit. Dit uit zich in persoonlijke aandacht en maatwerk. De school richt zich naast opleiding nadrukkelijk op vorming en reikt leerlingen uitdaging en ondersteuning aan die bij hen past. Leerlingen krijgen eigen verantwoordelijkheden, tegelijk leren we sámen.

Het Calvijn College heeft zeven schoollocaties: drie locaties in Goes, twee in Krabbendijke, een in Middelburg en een in Tholen. De afbeelding hieronder geeft aan hoeveel leerlingen en personeelsleden iedere locatie telt. In ieder van deze vier plaatsen wordt in de onderbouw onderwijs van vmbo t/m vwo aangeboden: stream 1 t/m 3. Pro en stream 4 worden alleen op locatie Krabbendijke Appelstraat aangeboden en gymnasium alleen op locatie Goes Klein Frankrijk.

Iedere locatie heeft een integratiegroep, waar leerlingen terechtkunnen die niet optimaal binnen de reguliere klas functioneren. Ze ontvangen begeleiding en er is de mogelijkheid van pauze-opvang en time-out.