1. Profiel

Personen

College van bestuur

Het college van bestuur (cvb) heeft naast bestuurlijke taken ook de algemene leiding van het Calvijn College. Het bestond in 2022 uit: J. Bakker, voorzitter.


Schoolbrede afdelingen

 • financiën & beheer – M.A.G. Eerland, afdelingshoofd
 • ict & planning – A.M. Verwijs, afdelingshoofd
 • leerlingondersteuning en kwaliteitszorg – A. Heger, teamleider expertiseteam
 • onderwijs – W.H.L. Westenberg, directeur onderwijs
 • personeel & communicatie – mw. J. Krijger-Meijaard, afdelingshoofd


Managementteam

Het managementteam (mt) bestond in 2022 uit het college van bestuur, de directeur onderwijs en de locatiedirecteuren. Dit betrof de volgende personen:

 • J. Bakker, voorzitter college van bestuur
 • W.H.L. Westenberg, directeur onderwijs
 • C.J. van Duivendijk, locatiedirecteur Krabbendijke Appelstraat, Goes Noordhoeklaan en Goes Stationspark
 • G.J. van Appeldoorn, locatiedirecteur Goes Klein Frankrijk
 • P.M. Kunst, locatiedirecteur Tholen en Krabbendijke Kerkpolder
 • G.A. Terlouw, locatiedirecteur Middelburg


Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op de manier waarop het college van bestuur leiding geeft aan de schoolorganisatie. De rvt vormt ook het bestuur van de schoolvereniging. De raad bestond in 2022 uit:

 • C.L. van de Wege, Krabbendijke(voorzitter)
 • A. Dieleman, Goes
 • J.J. van den Dorpel, Oosterland
 • C. den Hartog, Sint-Maartensdijk
 • J.J. Hoekman, Kruiningen
 • J.M. Krijger, Borssele (penningmeester)
 • ds. W. Meijer, Tholen (secretaris)
 • P. Moens, Middelburg

Dhr. C. den Hartog en dhr. P. Moens hebben per 14 juni afscheid genomen van de rvt.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) van het Calvijn College wil een positief-kritische gesprekspartner zijn van het college van bestuur. Het is de taak van de mr om te adviseren over of in te stemmen met voorstellen van het bestuur voor het beleid. Er wordt daarbij gelet op de gevolgen voor personeel, ouders en leerlingen van de school. Daarom zijn deze groepen ook alle drie vertegenwoordigd in de mr.

De samenstelling per start van het schooljaar 2022-2023:

Personeel

 • Mw. N.M.W. Baaijens-Luijendijk – locatie Goes
 • C.M. de Bel - locatie Middelburg (voorzitter)
 • H.A.D.  Jacobse – locatie Krabbendijke
 • A.C.W. Janssen – locatie Krabbendijke
 • Mw. G. Koppejan-Vogel – locatie Goes
 • A. van Moolenbroek – onderwijsondersteunend (OOP)
 • Mw. H.G. Roggeveen-de Meyer (secretaris) - locatie Tholen
 • Mw. W. Verweij-den Boer - onderwijsondersteunend (OOP)

Ouders

 • A. den Braber - locatie Tholen
 • P. Eerland - locatie Goes
 • H. van der Meijden - locatie Krabbendijke
 • P.L. Wiskerke - locatie Middelburg

Leerlingen

 • Anne-Sophie de Bel – leerlingenraad Goes
 • Justin Sturm – leerlingenraad Krabbendijke
 • Nathan Sturm - leerlingenraad Middelburg
 • Jelle Verschuure - leerlingenraad Goes

 

Relevante nevenfuncties college van bestuur:

 • J. Bakker - Commissaris Erdee Media Groep (bezoldigd)