2. Beleid

2.3 Samenwerking

Het Calvijn College participeert in een aantal samenwerkingsverbanden.

 • RefSVO
  Een verband waarin scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs samenwerken om de kwaliteit van de leerlingenzorg zo optimaal mogelijk te maken.
 • DCO Platform Zeeland
  Een netwerk van zestien onderwijsinstellingen, gericht op kennisuitwisseling en efficiency. Er zijn overleggroepen actief op het terrein van facilitair-inkoop, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering.
 • Stichting Scholierenvervoer Zeeland
  De gezamenlijke scholen voor vo en mbo in Zeeland zetten zich middels deze stichting in voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het openbaar busvervoer van scholieren in Zeeland. 
 • Stichting ZIEN
  Zeeuws Initiatief Educatief Netwerk is een samenwerkingsverband voor glasvezelverbindingen in de provincie Zeeland.

Van bovengenoemde partijen is alleen de Stichting Scholierenvervoer Zeeland (SSZ) als ‘verbonden partij’ te kwalificeren.