4. Bedrijfsvoering

4.5 Communicatie

Open dagen

Omdat het in 2022 vanwege corona opnieuw niet mogelijk was ouders van groep 8-leerlingen op school te ontvangen, organiseerden we online open dagen. De manier waarop hier vorm aan werd gegeven, verschilde per locatie. Diverse locaties verzorgden een webinar, iedere locatie verzorgde live beantwoording van vragen. Ook presenteerden we op de website informatieve en promotievideo’s.

Werving groep 8-leerlingen

In november is een nieuwe wervingscampagne voor groep 8-leerlingen en hun ouders/verzorgers opgezet. De kernboodschap werd ondersteund met drie campagneplaten, die ieder iets laten zien van het school-DNA. Het gaat om vorming, maatwerk en betrokkenheid. Deze boodschap kwam terug in onder meer een informatiegids, video (met leerlingvlog) per schoollocatie en groep 8-posters. Ook werd per schoollocatie voor groep 8-leerlingen een vouwposter ingezet die de onderwijsstructuur presenteert. In het (online) adverteren legden we sterk de focus op de eigen achterban.

Personeelswerving

Het probleem van het lerarentekort gaat het Calvijn College niet voorbij. In zijn algemeenheid adverteren we dan ook vaker dan voorheen in het kader van personeelswerving. Ook is het Calvijn College aangesloten bij de initiatieven Endanbenjeleraar.nl en Lesgeveninzeeland.nl (Regionale Aanpak Lerarentekort).

Media

De persaandacht was dit jaar vooral gericht op vragen rondom ons smartphonebeleid. Zo zijn we in verschillende landelijke en regionale media verschenen over dit onderwerp.

Website

Dit jaar zijn we gestart met het traject van een nieuwe website met een extern bureau. De website was inmiddels vijf jaar oud en kleine wijzigingen doorvoeren werden prijzig vanwege een verouderd contentmanagementsysteem (CMS). Eerst is onder bezoekers van de website (ouders, leerlingen en collega’s) een onderzoek gehouden naar de wensen voor een nieuwe website, waarna een website gebouwd is. In 2023 gaat de website live.

Interne communicatie

Begin schooljaar 2022 is er een nieuw schoolplan opgesteld. Daarvoor is een brochure en poster ontworpen in de vorm van een creatieve plaat, die in de school zijn opgehangen en uitgedeeld.