1. Profiel

1.4 Aantal leerlingen

Het aantal leerlingen op onze school schommelt al jaren rond de 3.000. Per schooljaar 2022-2023 volgen 3.113 leerlingen onderwijs aan het Calvijn College. In de tabel hieronder de aantallen per 1 oktober van elk schooljaar, en het aantal verwachte leerlingen voor het komende schooljaar.

 Locatie  2019/2020 2020/2021  2021/2022   2022/2023  2023/2024
prognose
Middelburg  386  382  388  397  408
Goes Klein Frankrijk  1.153   1.134  1.118  1.098 1.080 
Goes Noordhoeklaan  97   106  84  76  83
Goes Stationspark  244   228 249   255  270
Krabbendijke Appelstraat  545  527 522  539   530
Tholen  292  285 278  276  285
Krabbendijke Kerkpolder  399  422 458   472  439
Totaal  3.116  3.084 3.097 3.113  3.095

Vavo

Bovenstaande aantallen zijn inclusief vavo-leerlingen. Zij dienen nog een traject of enkele certificaten te behalen om het einddiploma te behalen. Bij havo en vwo zijn er ook profielwisselaars: leerlingen die, om naar de vervolgopleiding van hun keuze te kunnen doorstromen, nog een of twee aanvullende vakken moeten volgen.

Aantal vavo-leerlingen per schooljaar:

  • 2019-2020: vmbo: 1, havo: 3, vwo: 4
  • 2020-2021: vmbo: 0, havo: 2, vwo: 1
  • 2021-2022: vmbo: 0, havo: 3, vwo: 0
  • 2022-2023: vmbo: 0, havo: 5, vwo: 1